Plannen vereenvoudigd Energielabel voor woningen worden uitgewerkt

energielabel-nieuwDit bericht is overgenomen uit de nieuwsbrief ‘Bouwen met kwaliteit’ (nr. 3 – 2013) die door de Rijksoverheid wordt uitgegeven.

Minister Blok wil woningeigenaren ertoe verleiden om te investeren in de energieprestatie. Bij verkoop van woningen speelt de energieprestatie nog amper een rol voor verkopers en kopers. Het energielabel moet veel meer gaan werken als instrument voor bewustwording. Dat is te bereiken door de woningeigenaar zelf verantwoordelijk te maken voor het invullen van de woningkenmerken voor een label.

Met alle ontwikkelingen op ICT-gebied wordt het steeds makkelijker om de eigenaar daar op afstand bij te ondersteunen. Bovendien is in het verleden in Nederland uniform gebouwd; daardoor is het mogelijk om met minder invoerparameters te komen tot een goede indicatie van de energieprestatie.

Minister Blok wil daarnaast de uitgebreide bepaling onder het huidige label beschikbaar houden voor de markt. Hij verwacht dat een deel van de particuliere huiseigenaren kiest voor een uitgebreide bepaling van de energieprestatie van de woning, resulterend in een energieprestatiecertificaat, omdat dat meerwaarde heeft bij de verkoop van hun woning. Daarnaast is de uitgebreide bepaling nodig wanneer men wil aantonen dat de woning beter scoort dan labelklasse A, wanneer men gebruik wil maken van extra hypotheekruimte en wanneer men op grond van het woningwaarderingsstelsel de huren wil verhogen na het nemen van energiebesparende maatregelen.

De voornemens zijn beschreven in een brief van 16 mei 2013 aan de Kamer.

Het voorlopige verslag van het algemeen overleg van 23 mei 2013 vindt u hier.

Meer informatie over het energielabel: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woning.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties