Plein Oost is licht, fris én energieneutraal

plein oost De Tender ‘Naar Energiezuinige Scholen en Kantoren’ (NESK), die het toenmalige ministerie VROM in 2008 uitschreef, heeft geleid tot een aantal bijzondere Frisse Scholen. In opdracht van RVO.nl is adviesbureau Enerdeco gestart met de monitoring van deze scholen gedurende minimaal vier seizoenen. De resultaten zijn vervolgens vergeleken met de oorspronkelijke plannen en de verschillen daartussen zijn onderzocht. De onderstaande rapportage over Plein Oost te Haarlem is inmiddels de vijfde in een reeks van negen.

Het is in Haarlem gelukt om een frisse en lichte school te realiseren, die bovendien energieneutraal is. Dit ondanks een aantal beperkende stedenbouwkundige voorwaarden. Dit blijkt uit het rapport Plein Oost te Haarlem is licht, fris én energieneutraal.

In augustus 2014 is schoolgebouw Plein Oost opgeleverd, energieneutraal gebouwd volgens de Trias Energetica. Het gebouw huisvest twee scholen met buitenruimte en gymzaal, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De duurzaamheid van het project vertaalt zich in een uitstekende luchtdichtheid, hoge isolatiewaarden voor gevels en dak, WTW, een dak vol PV en adequate monitoring.

Meerkosten terugverdienen
Het schoolbestuur heeft bij aanvang van het proces een overeenkomst met de gemeente gesloten om de meerinvestering die resteerde na aftrek van de NESK-subsidie, voor te financieren. Het schoolbestuur verdient deze terug via lagere energie- en onderhoudslasten.

Ingebruikname ≠ oplevering
Een duurzaamheidsauditor heeft er op toegezien dat de vereiste duurzaamheidsprestaties tijdens de bouwfase werden geborgd. Ook ziet hij de eerste twee jaar nadat het schoolgebouw in gebruik is genomen erop toe dat de afgesproken energieprestaties werden behaald. Pas twee jaar na ingebruikname leveren de aannemer en installateur het gebouw definitief op.


Gerelateerde berichten

Tags:

Scholen

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties