Plus-op-de-meter door slimme energiehandel

Verslag van de deelsessie over 33 Plus-op-de-Meter woningen in Voorhout tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 19 februari – door Joop van Vlerken.

Van der Hulst Bouwbedrijf  gaat in Voorhout 33 energieleverende woningen bouwen volgens het Active House-principe. De woningen zijn niet alleen energiezuinig, er is ook veel aandacht besteed aan het comfort en de gezondheid van de bewoners. Daarbovenop koppelt energiebedrijf 4YEF met behulp van een virtueel systeem de Nissan-batterijen in de woningen aan elkaar. Doordat 4YEF de opgeslagen energie slim verhandelt, besparen de bewoners 800 kWh per jaar.

Van der Hulst Bouwbedrijf gaat in Voorhout 33 zogenaamde Plus Leven-woningen bouwen. Een belangrijk onderdeel van dit woonconcept is het smart grid dat geïmplementeerd wordt door 4YEF. Het energieoverschot dat de woningen produceren wordt opgeslagen voor later gebruik of wordt verkocht op de energiemarkt. Zo leveren de installaties ook financieel rendement op voor de bewoners, legt Adriaan Harthoorn van 4YEF uit. “De wijk functioneert als een energiesysteem met centrale sturing. We kunnen opgeslagen energie flexibel ontsluiten binnen de comfortzone van de bewoners.”

Vrije keuze
De visie die Harthoorn schetst voor de wijk roept veel vragen op in de zaal. Een van de deelnemers vraagt zich bijvoorbeeld af hoe het zit met de vrije leverancierkeuze. Harthoorn: “De eerste drie jaar hebben de bewoners die vrijheid inderdaad niet. Als je kiest voor deze wijk dan kies je voor deze propositie en daarin zijn wij de energieleverancier.” Overstappen is in deze propositie niet eenvoudig, beaamt Yvonne van der Hulst van het gelijknamige bouwbedrijf. “Energiehandel is nodig in dit model. Een andere energieleverancier gaat dat niet voor je doen. We hebben iedere koper hierover uitgebreid voorgelicht in persoonlijke gesprekken op ons kantoor.”

Elektriciteit gratis
Om voldoende energie op te wekken zijn de 33 woningen in Voorhout onder meer uitgerust met klimaatvloeren met betonkernactivering, een luchtwarmtepomp, balansventilatie met WTW en CO2-sturing en zijn de daken maximaal gevuld met pv-panelen. Extreme isolatie is voor deze woningen niet nodig, vertelt Harthoorn. “Goede isolatie is wel belangrijk, maar ik vraag me af of de trias energetica niet op de schop moet. In mijn visie wordt elektriciteit gratis dus dan heeft dat zeker gevolgen voor de besparingscomponent van de trias energetica.”

Active house
De woningen worden volgens het Active House-principe gebouwd. Dat reduceert zoveel mogelijk de energievraag van de woning, maar besteedt daarnaast veel aandacht aan comfort, daglicht en een gezond binnenklimaat. Ook het milieu wordt bij de bouw van de woningen zoveel mogelijk ontzien door middel van een levenscyclusanalyse en duurzame omgang met materialen en drinkwater. Van der Hulst: “Er zijn 7,6 miljoen woningen in Nederland, die moeten allemaal van het gas af. Dat is duidelijk, maar we moeten ook het wooncomfort en de gezondheid niet vergeten. Ik vraag me soms wel af waar de gebruiker gebleven is. In de Plus Leven-woningen besteden we daar veel aandacht aan.”

Carsharing
Om lokale opslag mogelijk te maken worden de woningen uitgerust met de xStorage-accu van Nissan. Deze batterijen zijn gemaakt van gebruikte batterijmodules uit de Nissan LEAF. In de accu’s wordt de overdag geproduceerde zonne-energie opgeslagen voor uitgesteld gebruik, vertelt Van der Hulst. “Nissan is enthousiast over het project en heeft twee auto’s voor carsharing in de wijk beschikbaar gesteld. Die worden bovendien gekoppeld aan bilaterale laadpalen, zodat ze kunnen dienen als extra piekvermogen voor de wijk.”

Smart grid
Veel aanwezigen in de zaal begrijpen niet hoe 4YEF de ontheffingen heeft gekregen om het smart grid in deze wijk fysiek mogelijk te maken. Harthoorn licht dit toe. “Het is een gewone wijk met gewone aansluitingen. We maken geen gebruik van bestaande regelingen zoals de postcoderoos of energiecoöperaties. Het enige wat we doen is de energielevering op een slimme manier regelen. De accu’s zijn niet fysiek, maar virtueel aan elkaar gekoppeld. En wij verhandelen het overschot aan energie op een slimme manier op de energiemarkt. Door slim in energie te handelen, kunnen we de bewoners zo’n 800 kWh per jaar besparen.”

Geen ontheffingen
Harthoorn heeft dus niet allerlei ontheffingen aangevraagd om zijn energieconcept te implementeren. “We willen er eerst voor zorgen dat dit draait zonder dat we allerlei moeite steken in regelgeving die snel weer gaat veranderen. De eerste drie jaar kijken we hoe het loopt en gaan we leren hoe we op dit niveau de energiehuishouding in deze wijk kunnen balanceren. Wij zien de woning als een energieopwekker in het energielandschap. Op die manier functioneren we ook niet als een normale energieleverancier. Want het is ons niet te doen om de verkoop van energie.”


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties