PlusWonen en de nieuwe norm die ‘Energienota nul’ heet

onno-dwarsVerslag van de presentatie die Onno Dwars (VolkerWessels) gaf tijdens de Lente-akkoord themabijeenkomst ‘Naar Energienota Nul’ op 31 oktober 2013.

“EPC weg ermee”, begint conceptontwikkelaar Onno Dwars van VolkerWessels Vastgoed provocerend. “EPC is net als de CO2-uitstootnormen voor nieuwe auto’s die de auto-industrie claimt. Ze zijn niet te meten en ze zijn ook niet waar  te maken.” Energienota nul is het antwoord, aldus Dwars. “Over vijf jaar weten we niet beter. Wij gaan geen huizen meer verkopen, wij gaan woonlasten verkopen. En wij bouwen wat we beloven door een prestatie-afspraak te maken.”

VolkerWessels was een van de vijf winnaars van de niaNesto-prijsvraag. ‘PlusWonen’ heet het bouwconcept. Het is zowel van toepassing in een klassiek dorpse of modern stedelijke situatie. Uitgaande van het stedenbouwkundig plan, levert PlusWonen in het casco verschillende woonplattegronden die allemaal ‘climate ready’ zijn. “Samen met de verschillende dakopties, die van te voren in alle combinaties door welstand zijn goedgekeurd, komt een bewoner tot zijn keus”, aldus Dwars.

Ook Dwars is overtuigd van het bestaan van ‘energie-armoede’ in Nederland. Hij toont een grafiek waarbij de prijsontwikkeling van de energie de gestaag stijgende consumentenprijsindex (cpi) vanaf het jaar 2000 ruim te boven gaat. Van de energiekosten gaat 17 procent op aan vastrecht, 33 procent aan huisgebonden energiezaken zoals ketels en installaties en liefst 50 procent beslaat huishoudelijke energiekosten.

“De klant heeft daar totaal geen benul van. Ze hebben geen idee hoeveel kWh ze verbruiken en slechts een vage notie van de kosten. Een energienota nul-woning dringt de CO2 uitstoot van 290 ton (in 75 jaar) voor een EPC van 0,6 met driekwart terug naar 65 ton.” Dat is ook aanmerkelijk beter dan een energieneutrale woning (EPC 0). Nog iets beter in de energie scoort de ‘ nul op de meter’-woning, die omgerekend neerkomt op een EPC van -0,42.

VolkerWessels concept van PlusWonen kent zeven uitgangspunten. Hoge isolatiewaarden van vloer en dak (tot Rc 7), gevel (Rc 5) en drielaags glas (Uraam 1,0). Verder kennen de woningen een hoge kierdichtheid  en tevens een geregelde ventilatie met warmteterugwinning. De woningen zijn voorzien van een Lage temperatuurverwarming. De warmtepomp werkt de in de buitenlucht aanwezige warmte op tot bruikbare energie in de woning (‘omgekeerde koelkast’). Ten slotte is ‘één zijde van het spitse dak geheel gereserveerd voor PV-panelen.

Het huishoudelijk energieverbruik wordt zoveel mogelijk ingedamd, aldus Dwars. Energiezuinige koelkast, vriezer en (af)wasmachine (elke dag een beurt), LED-verlichting in de woonkamer leveren fikse besparingen. Wat lastiger onderwerpen zijn de meer persoonsgebonden apparaten. “We gaan uit van twee computers met LED-schermen (2 uur per dag), 2 televisies LED tv ( 3 uur per dag) en drie douchebeurten per dag van 7 minuten”, zo vertelt Onno Dwars. De woning is all-electric.

Dit alles leidt tot een energieverbruik van 4900 kWh per jaar. “Een op het zuiden georiënteerd dak met 22 PV-panelen levert ongeveer 4400 kWh per jaar op”, aldus Dwars. Het tekort kost het huishouden 107 euro per jaar. “Daar staat tegenover dat de heffingskorting van de Nederlandse overheid van 385 euro per jaar genoeg is om zowel dit tekort als het vastrecht van 270 euro per jaar te dekken. Sterker nog, het huishouden houdt 8,50 euro per jaar over.”

Volgens de enthousiasmerende ontwikkelaar is het concept van energienota nul ook juridisch niet te stoppen. “Iedereen heeft recht op PV-panelen, zo blijkt. En we kunnen PV-panelen in plaats van dakpannen leveren die in welke combinatie dan ook voldoen aan de eisen van de Welstandscommissie. De panelen vormen tevens een afdoende waterwering.”

Vanaf half december gaat de eerste paal de grond in een klein proefstraatje een Nijmeegse wijk voor de bouw negen huurhuizen. VolkerWessels bouwde eerder dit jaar ook al negen koopwoningen op landgoed Sterrenberg te Huis ter Heide bij Zeist. “Ze kosten 14 duizend euro meer dan een vergelijkbare conventionele woning V.O.N. De meerkosten wegen ruimschoots op tegen de voordelen op energiegebied”, aldus Onno Dwars.

Download de presentatie (pdf)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties