Privé: Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels

Je ziet het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we gaan Nederland groener maken en klimaatadaptief! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel.

De kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, is samengebracht in het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels, een uitgave van ISSO.

Integratie van technieken
Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools voor professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Hoe integreer je verschillende technieken om tot een oplossing te komen, die meerdere functies en vormen van gebruikerswaarde biedt? Als u kiest voor een groen dak en/of gevel biedt het praktijkboek ondersteuning bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop.

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels is verkrijgbaar via de KennisBank van ISSO.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties