Protocol energielabel in de praktijk getoetst

De partners van het Lente-akkoord hebben  aangedrongen op een energielabel voor de nieuwbouw. Nieuwe gebouwen zijn aanzienlijk energiezuiniger dan bestaande en kunnen dus rekenen op een goed energielabel. Door kopers een gebouw aan te bieden met een label A+ of hoger wordt de aantrekkelijkheid naar verwachting aanzienlijk vergroot. De uitkomsten van de EPC-berekening voor de bouwvergunning zijn echter niet voldoende om direct een label te kunnen afgeven.

Het ministerie van BZK toetst samen met de Lente-akkoord partners een protocol in de praktijk, zowel voor woningbouw als voor utiliteitsbouw.  Tijdens de test wordt gezocht naar een protocol waarmee met zo min mogelijk meerwerk tijdens de bouw en oplevering een rechtsgeldig energielabel kan worden vastgesteld. De koper heeft hierdoor zekerheid dat het energielabel daadwerkelijk wordt geleverd.

Half februari zijn de resultaten van de test beschikbaar. Wij houden u op de hoogte via www.lente-akkoord.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties