Presentaties EnerZIE, informatiemiddag EPG

NEN en Agentschap NL organiseerden op 10 mei 2012 een informatiemiddag over de nieuwe norm NEN 7120, waarmee de energieprestatie van gebouwen kan worden berekend.

In de presentatie van Ed Blankestijn (Agentschap NL) kwam het energielabel nieuwbouw aan de orde, wat veel vragen uit de zaal teweegbracht. Ieke Kuijpers- van Gaalen (DGMR) gaf inzicht in de rekenuitkomsten als je de oude norm en de nieuwe norm met elkaar vergelijkt. Hans van Wolferen (TNO) gaf uitleg over de gebiedsmaatregelen, die vanaf 1 juli in de EPC meegerekend mogen worden. Bekijk de presentaties op www.nen.nl.
Gezien de grote opkomst en de vele vragen gaat Agentschap NL in het najaar een bijeenkomst organiseren over de EPG en het energielabel nieuwbouw.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties