Presentaties Startbijeenkomst Energielabel Nieuwbouw

Het Lente-akkoord en Agentschap NL organiseerden op 26 juni de Startbijeenkomst Energielabel Nieuwbouw. Tijdens deze bijeenkomst werd de meest recente informatie rond het voorlopige energielabel, de oplevertoets en de procedure rond het energielabel nieuwbouw gedeeld. Ook waren er handige tips over het gebruik van het energielabel voor de marketing van vastgoed.

Waarschijnlijk is per 1 januari 2013 het Energielabel Nieuwbouw verplicht voor alle nieuwbouw: zowel woningen als utiliteitsbouw. Onderdeel van het Energielabel is een oplevertoets bij oplevering. Vanaf 1 juli 2012 is het mogelijk om potentiële kopers te informeren met een voorlopig energielabel. Om het energielabel nieuwbouw zo soepel mogelijk in te voeren starten het Lente-akkoord en Agentschap NL in juli met een implementatietraject, waarin de eerste nieuwbouwprojecten met een energielabel intensief gevolgd en begeleid worden. Kennis en tips die dit implementatietraject oplevert worden tezijnertijd met u gedeeld.

Programma/presentaties

Energielabel Implementatie – Claudia Bouwens (Lente-Akkoord)
Woningen en utiliteitsgebouwen – Kees Arkesteijn (ISSO)
Ervaringen uit eerste pilot – Lars van de Kamp (Nieman)
Tips voor ontwikkelaars – Claudia Bouwens (Lente-Akkoord)

De organisatie van deze bijeenkomst was in handen van het Lente-akkoord, in samenwerking met Agentschap NL.

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties