Private partijen verantwoordelijk voor kwaliteitsborging bouw

bouwkwaliteitNiet de gemeente, maar private partijen voeren vanaf 2017 de kwaliteitsborging uit van een nieuwbouw-, renovatie- of (vergunningplichtig) onderhoudsproject. Daarnaast is de aannemer vanaf dat moment niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar voor álle gebreken die hem zijn toe te rekenen. Dat staat in de plannen voor nieuwe bouwregelgeving van het ministerie van BZK.

Op de website van Aedes is een interview gepubliceerd met Hajé van Egmond, secretaris van het Instituut voor Bouwkwaliteit. In het interview wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen en de mogelijkheden die dit biedt voor corporaties.

Het is voor corporaties van belang om tijdig na te gaan op welke wijze ze hun kwaliteitsborging willen regelen. Als de plannen van minister Blok doorgaan, dan zullen eengezinswoningen al per 1 januari 2017 onder de nieuwe regels vallen. De kans is groot dat in dat geval de nieuwbouwplannen van vandaag al via het nieuwe stelsel zullen worden gebouwd!

Lees het volledige artikel op de Aedes-website.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties