ZEN-festival middagprogramma: themazaal Leren van Bewonerservaringen

Het middagprogramma van het ZEN-festival bestaat uit drie rondes van in totaal 14 deelsessies. De eerste ronde duurt van 13:15 tot 14:30 en na de pauze zijn er twee kortere rondes van 15:15-15:45 en van 16:00-16:30. Hieronder vind je de sessies die plaatsvinden in de themazaal Leren van bewonerservaringen.

Ronde 1: Door de ogen van… bewonersZinkerblok2
In theorie leiden energiebesparende maatregelen tot een lager energieverbruik. In de praktijk echter spelen bewoners hierbij een grote rol. De bewoner kan door zijn gedrag het energieverbruik positief of negatief beïnvloeden. Is de thermostaat te ingewikkeld om in te stellen? Maakt het ventilatiesysteem te veel geluid zodat de bewoner ‘m uitzet? Bewoners zijn geen technici; zij weten vaak niet hoe installaties werken. Het is aan de professional om handige toepassingen te maken en de werking duidelijk uit te leggen. Tijdens deze workshop kijken we door de ogen van bewoners naar enkele informatiepakketten zoals die werden geleverd bij een woning. We krijgen hierbij hulp van leden van Adviescommissies Wonen van VACpunt wonen. Is er ruimte voor verbetering? Oordeel zelf!

Met Nelleke Nelis, Adviseur Gebruikskwaliteit VACpunt Wonen
en Herm Geerbex, Ric Hettinga, Eline Lemstra, D. van der Meer en Monique Zwetsloot, allen VAC-leden
o.l.v. Helen Visser, Secretaris beleidsadviescommissie Duurzaamheid Bouwend Nederland

pdf-logoPresentatie Helen Visser

 

pdf-logoPresentatie Nelleke Nelis

Ronde 2: Leren van bewonerservaringen met Nul-op-de-Meterwatwerkt
Sjoerd Klijn Velderman werkt binnen de Stroomversnelling aan doorontwikkeling van het sterk bewonersgerichte NOM-keur label. Hij zal op basis van zijn ervaringen met het huidige NOM-aanbod een aantal kritische noten kraken. Onder het motto practice what you preach gaat hij graag de discussie met je aan op 3 november.

Ronde 3: Leren van bewonerservaringen met Nul-op-de-Meter
In het tweede gedeelte van deze sessie hoor je hoe bewoners een Stroomversnelling NOM-woning echt ervaren. Het Centrum voor Woononderzoek doet al enkele jaren kwalitatief onderzoek naar klantbeleving voor de Stroomversnelling. Hans van Vucht zal een aantal technische oplossingsrichtingen langs de meetlat van de bewoner leggen, en hij geeft tips: hoe kun je zelf bewoners naar hun ervaringen vragen?

Met Sjoerd Klijn Velderman, Directeur ENDULE BV
en Hans van Vucht, Directeur Centrum voor Woononderzoek
o.l.v. Helen Visser, Secretaris beleidsadviescommissie Duurzaamheid Bouwend Nederland

pdf-logoPresentatie Sjoerd Klijn Velderman

 

pdf-logoPresentatie Hans van Vucht

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties