ZEN-festival middagprogramma: themazaal Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding

Het middagprogramma van het ZEN-festival bestaat uit drie rondes van in totaal 14 deelsessies. De eerste ronde duurt van 13:15 tot 14:30 en na de pauze zijn er twee kortere rondes van 15:15-15:45 en van 16:00-16:30. Hieronder vind je de sessies die plaatsvinden in de themazaal Nul-op-de-Meter (NOM) en de Energieprestatievergoeding (EPV).

Ronde 1: Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balansnulovermorgen
Grootschalige Nul-op-de-Meter projecten in de sociale huursector zijn voortaan goed rond te rekenen nu de Energieprestatievergoeding wettelijk is geregeld. Het is zelfs mogelijk om de energieprestatie te garanderen bij gelijkblijvende woonlasten voor de huurders, onder de aanname dat NOM zo’n 20.000 euro extra kost. Welke kansen biedt dit voor corporaties die aan de slag willen met NOM? Ivo Opstelten daagt marktpartijen uit om vandaag al te beginnen. En een Nul-op-de-Meter appartementencomplex van 7 lagen dat nu al BENG-proof is. Dat kan alleen met duurzaam ontwerpen: al op de tekentafel uitgaan van de nieuwe eisen. Het project Nu Over Morgen in Bergen op Zoom laat zien dat deze manier van ontwerpen onverwachte oplossingen oplevert.

Met Ivo Opstelten, Projectleider NOM Financiën Stroomversnelling
Patrick Harting, Projectmanager Marsaki
en Stefan Grasso, architect grassodenridder_architecten
o.l.v. Maarten Georgius, Adviseur Opdrachtgeverschap Aedes

pdf-logoPresentatie Ivo Opstelten

Ronde 2: Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: de praktijkstadlander

Levensloopbestendige woningen voor de sociale huur, Nul-op-de-Meter en EPV-proof. VolkerWessels en Stadlander realiseren 100 woningen met oog voor én op de toekomst. Vergrijzing en langer thuiswonen vragen nieuwe standaard voor een duurzame voorraad.

Met Onno Dwars, Hoofd Acquisitie & Innovatie VolkerWessels Vastgoed
o.l.v. Maarten Georgius, Adviseur Opdrachtgeverschap Aedes

pdf-logoPresentatie Onno Dwars

Ronde 3: Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: modelcontractenwocofusie2
Zeven corporaties in Limburg werken samen om vragen en knelpunten rond nieuwbouw NOM-woningprojecten en duurzaamheid te tackelen. Ze hebben onder andere modelcontracten laten opstellen. Wat is de stand van zaken? En wat betekent dit bijvoorbeeld voor langlopende onderhoudscontracten?
met Ric Leenders, manager Duurzaamheid en Maatschappij Antares
o.l.v. Maarten Georgius, Adviseur Opdrachtgeverschap Aedes

pdf-logoPresentatie Ric Leenders

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties