ZEN-festival middagprogramma: Themazaal Slimme ideeën voor de energietransitie

Het middagprogramma van het ZEN-festival bestaat uit drie rondes van in totaal 14 deelsessies. De eerste ronde duurt van 13:15 tot 14:30 en na de pauze zijn er twee kortere rondes van 15:15-15:45 en van 16:00-16:30. Hieronder vind je de sessies die plaatsvinden in de themazaal Slimme ideeën voor de energietransitie.

Ronde 1: ZEN-ideeën-carrouselcarrousel
Vier ZEN-ideeën in vogelvlucht

SlimWonen: hoe maken we van energiedata een klantwaarde?

Terwijl de meeste consumenten geen idee hebben van de snelheid waarmee onze samenleving digitaliseert, laten professionals en masse huizen tegen hun bewoners ‘praten’. Maar wil een bewoner dan als eerste met energiedata geconfronteerd worden? Hoe geeft Heijmans hier vorm aan richting bewoners? Alle koopeengezinswoningen van Heijmans worden sinds 1 juli 2015 standaard met SlimWonen huisbesturing uitgerust, daarbij onder meer gebruik makend van Busch-Jaeger Free@Home.
Patrick Koch, Adviseur energie & duurzaamheid Heijmans

Met HERO naar ZERO
HERO als accelerator: schaalbaar, betaalbaar en meetbaar. Hero Balancer streeft naar Full Electric, onafhankelijk van een netbeheerder met 100% lokaal op te wekken energie. Door het kunnen in- en uitschakelen van lokale energiebronnen bij vraag en een groot aanbod op de APX, kan HERO bijdragen aan de oplossing van een overbelasting op het energienetwerk.
Henk de Hartog, Business developer Hero Balancer

Fitwonen
Een Flexibel, Innovatief en Toekomstbestendig nul-op-de-meter-woonconcept voor koopwoningen. Ontwikkeld vanuit de woonbeleving van de consument. Een woning voor nu, een woning voor de toekomst. Blijvend lage maandlasten voor haar gebruiker(s). Een slimme woning, waarbij monitoring de opmaat vormt naar een online aanbod van services waarmee de woning kan worden uitgebreid door haar gebruiker(s). Services die langer thuis wonen mogelijk maken, en gemak en comfort dienen. Innovatieve gadgets maken de woningen uniek en op maat.
Met Paul van Doorn, Senior planontwikkelaar Giesbers Ontwikkelen en Bouwen
Sander Aalpol, Manager Acquisitie Kalliste Woningbouwontwikkeling

Energiepositief appartementengebouw Amstelveen
Fossielvrij, energiepositief, bouwvergunning verleend, realisatie gestart. Een uitgekiend pakket aan besparings- en opwekkingsmaatregelen zorgt ervoor dat dit gebouw de bewoners straks energie gaat geven.
Gideon Goudsmit, Green Motion
Transparent

o.l.v. Claudia Bouwens, Programmaleider Lente-akkoord

pdf-logoPresentatie Patrick Koch

 

pdf-logoPresentatie Henk de Hartog

 

pdf-logoPresentatie Paul van Doorn

 

pdf-logoPresentatie Gideon Goudsmit

Ronde 2: New Urban Energycity-zen
In je directe omgeving liggen onontdekte kansen. Een smart grid geeft bewoners bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf opgewekte stroom in een batterij op te slaan en later te gebruiken, of door te verkopen aan een buurman. Onder de noemer ‘City-zen’ maakt Alliander het elektriciteitsnet in Amsterdam West slim tot aan de voordeur. Zo’n 10.000 woningen worden in eerste instantie aangesloten. Daarnaast haakt het netwerkbedrijf aan bij de Amsterdam Smart City community: een bron van lokale inspiratie en ideeën op het gebied van energie-innovatie.

Met Annelies van der Stoep, Coördinator Energietransitie Amsterdam Smart City
o.l.v. Claudia Bouwens, Programmaleider Lente-akkoord

pdf-logoPresentatie Annelies van der Stoep

Ronde 3: De EnergiePrestatieGarantieOverdinkel
Op 20 oktober werd de verzekerde EnergiePrestatieGarantie geïntroduceerd. Deze garantie geeft (toekomstige) huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen juist worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot een energiezuinige woning. Welke kansen biedt dit voor projectmatige nieuwbouw? En wat vergt dit van bouwers en ontwikkelaars?

met Hans Kroon Hoofd Technische afdeling SWK
Natalie Versnel Coördinator Bouwkwaliteit SWK
o.l.v. Claudia Bouwens programmaleider Lente-akkoord

pdf-logoPresentatie SWK

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties