Publiekscampagne ‘Ik woon zen’ van start

ikwoonzenOp maandag 24 oktober is het zover: dan gaat de bewustwordingscampagne ‘Ik woon zen’ officieel van start. ‘Ik woon zen’ is ontwikkeld om mensen aan het denken te zetten. Met een prikkelende video, online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) onder de aandacht gebracht bij de consument.  

Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) is het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). Met ZEN wordt een positieve kanteling in de woningmarkt gestimuleerd, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar een waardevermeerdering. Over vijf jaar is alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal of zelfs energieleverend. Een mooie kans. Niet alleen voor de bewoners en samenleving, maar ook voor de bouwer, de corporatie, de belegger en de projectontwikkelaar.

Maak het verschil met ZEN
De focus van ZEN ligt op energiereductie, een term die de consument nu nog weinig zegt. Maar met de bewustwordingscampagne is energiereductie inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete voordelen. Energiezuinig wonen maakt een fundamenteel verschil in het wooncomfort, de portemonnee en het milieu. Bij comfort, gezond binnenklimaat, energielasten verlaging en waardevermeerdering heeft de consument wel een beeld.

Ga voor meer informatie naar www.ikwoonzen.nl


Gerelateerde berichten

Tags:

#ZEN16 ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties