UNETO/VNI/OTIB: Radar 2020. Installeren in de toekomst

Bron: UNETO-VNI/OTIB

UNETO-VNI en OTIB hebben onderzoek laten uitvoeren naar de trends en de sociaal-maatschappelijke, technologische, organisatorische, economische en politieke ontwikkelingen die de toekomst van de installatiebranche bepalen. Volgens UNETO-VNI en ATIB moet de installatiebranche zich de komende tien jaar op zes thema’s richten, omdat daar de kansen liggen: integraal installeren, renovatie evolutie, comfortabel leven, intelligente energievoorziening, nieuwe businessmodellen en installeren nieuwe stijl.

Op radar2020.uneto-vni.nl vindt u alle informatie overRadar 2020, kunt u de onderzoeksrapporten downloaden en filmpjes over de zes thema’s bekijken, zoals het filmpje over intelligente energievoorziening hieronder.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties