Real Estate Magazine: Energieleverende woningen zonder stijgende woonlasten

bron: Real Estate Magazine 2012/81

“Wooncorporatie Lefier ZuidoostDrenthe realiseerde met het project Ecocredo twaalf huurwoningen die voldoende elektriciteit op moeten wekken voor de installaties en het huishoudelijk gebruik. Om de extra investe- ringen hiervoor te bekostigen, verhoogt Lefier de aanvangshuur met 100 euro. De huurders hoeven niet bang te zijn voor hoge woonlasten, want door hun lage energieverbruik verdienen ze dit bedrag ruimschoots terug.”

Door Annemieke van Ramshorst en Endre Timár, iov Agentschap NL

Download het artikel.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties