Thermische schil

Een gebouw moet in de basis goed zijn. En de beste basis bestaat uit robuuste maatregelen. Deze maatregelen zijn bewonersonafhankelijk en/of sluiten perfect aan op bewonersgedrag. Ze hebben een lange levensduur, zijn toekomstbestendig en comfortverhogend.

Eén van die robuuste maatregelen is een goede gebouwschil. Dat gaat om meer dan alleen de isolatiewaarde van dichte delen en transparantie delen. Ook de kierdichtheid en de detaillering van de aansluitdetails die leiden tot lineaire warmteverliezen (koudebruggen) zijn essentieel voor de kwaliteit van de schil.

14 januari 2014
‘Luchtdicht bouwen’ herzien en uitgebreid
SBRCURnet heeft de publicatie ‘Luchtdicht bouwen’ (voor het eerst verschenen in 2009) geheel herzien en uitgebreid. Dit was nodig, omdat er op dit vakgebied in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen zijn geweest. In de nieuwe versie zijn alle nieuwe materialen, inzichten en wijzigingen in regelgeving en berekeningsmethodieken verwerkt.
Lees meer

3 december 2013
Nog geen definitieve keuze over aanscherping EPC
Aanscherping van de EPC is in 2015 nog niet kosteneffectief, aldus minister Blok. Hij vindt dit wél een voorwaarde voor de invoering ervan.
Lees verder

1 november 2013
Misverstanden rond gebouwschil wegnemen
Tocht is eigenlijk net zoiets als ventilatie… Bij balansventilatie is het verboden om de ramen open te zetten… De luchtdichte laag kan net zo goed aan de koude kant van de gevel… Een greep uit de misverstanden die leven onder bouwprofessionals als het gaat om een goede gebouwschil voor energiezuinige woningen.
Lees meer

8 juli 2013
Blog Claudia Bouwens: misverstanden rond de gebouwschil
In haar blog op duurzaamgebouwd.nl brengt Claudia Bouwens drie misverstanden rond de gebouwschil onder de aandacht.
Lees meer

8 juli 2013
Antwoord minister Blok op brief Rc 5,0
Minister Blok neemt het voorstel van de Lente-akkoord partijen voor een gedifferentieerde Rc-eis per 1 januari 2015 mee in de definitieve besluitvorming, heeft de minister in een brief van 28 juni 2013 aan de voorzitters van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes laten weten.
Lees verder

27 juni, 2013
Aandachtspunten drievoudig glas
Een raam met HR++-glas verliest acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5,0. Daarom werken de partners van het Lente-akkoord aan een Factsheet Toepassing drievoudig glas.
Lees verder

27 juni 2013
Brochure: Bouwen aan een goede schil
Bij elk project staan ontwerpers en bouwers voor de vraag hoe de beste energieprestatie tegen de laagste kosten wordt bereikt. Welke maatregelen zijn het meest zinvol? Het blijkt dat veel aandacht voor een goede gebouwschil de meeste vruchten afwerpt. Dat is ook logisch: het is een eenmalige investering die, zolang de woning er staat, rendement oplevert. De brochure ‘Bouwen aan een goede schil’ biedt praktische handreikingen en inzichtelijke foto’s die laten zien hoe het wel en niet moet. De inhoud is gebaseerd op de lessen van enkele projecten die een excellente energieprestatie realiseren.
Lees meer

6 maart 2013
Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd
De minister heeft vorig jaar aangekondigd de Rc-waarde van gebouwen per 1 januari 2015 van 3,5 naar 5,0 te verhogen. De partners van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw vragen de minister om de isolatie-eis niet uniform naar een Rc van 5,0 te verhogen, maar om deze per bouwdeel te differentiëren.
Lees verder

6 december 2012
Verslag slotbijeenkomst ‘Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen’
De minister gaat de isolatiewaarde van nieuwe woningen per 1 januari 2015 verhogen van 3,5 naar 5,0. Het Lente-akkoord riep afgelopen zomer belangstellenden uit de bouwsector bijeen om de gevolgen daarvan te bespreken.
Lees verder

8 juni 2012
Aanscherping Rc-waarde in 2015
De Rc-waarde voor woningen wordt pas per 1 januari 2015 verhoogd van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W. Dat heeft minister Spies op 8 juni 2012 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Uit een onlangs uitgevoerde studie naar de kosteneffectiviteit blijkt dat de Rc-verhoging niet kosteneffectief is.
Lees verder

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties