Warmtepompen en bodem als bron

Om zeer energiezuinige gebouwen te realiseren, zijn technieken als warmtepompen en warmte/koude opslag onontbeerlijk. Toepassing van warmtepompen en wko vergt wel een goede voorbereiding, goede realisatie en goed beheer. Alleen door zorgvuldig te werk te gaan kan een excellente energieprestatie worden bereikt.

23 augustus 2013
Wko 3x beter: Beter bedenken, beter bouwen en beter beheren
Met enige regelmaat verschijnen er verontrustende berichten in de media over slecht functionerende wko-systemen. Aanleiding voor de marktpartijen van het Lente-akkoord om eens diep in de materie te duiken.
Lees verder

17 mei 2013

Expertise tool van ISSO voor beter beheer WKO’s (video)
Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. Het instrument, ooit ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, moet ook leiden tot beter beheer en inregeling van de WKO-installaties.
Lees verder

31 mei 2012
Gegarandeerde kwaliteit voor WKO-systemen vanaf 1-1-2013
In veel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid de toepassing van een bodemenergiesysteem met warmtepompen afgewogen.
Lees verder

4 mei 2012
WKO vereist beter bouwproces: do’s-en’don’ts warmtepompen utiliteitsbouw
In de utiliteitsbouw wordt warmtekoudeopslag (WKO) steeds vaker toegepast als een kosteneffectieve techniek om aan hoge energie-eisen te voldoen. Maar voor een goede toepassing ervan moeten partijen in de bouw nauwer met elkaar samenwerken en aan hoge kwaliteitseisen kunnen voldoen. Dat zeggen deskundigen in de Werkgroep Warmtepompen van het Lente-akkoord. Zij hebben een factsheet uitgebracht: Warmtepompen in de utiliteitsbouw. Do’s-en-don’ts voor ontwikkelaars.
Lees meer

Factsheet warmtepompen in woningbouw: tips voor juiste installatie
In de woningbouw is het gebruik van een warmtepomp sterk in opmars. Mits goed geïnstalleerd leidt een warmtepomp tot een hoge energieprestatie en een gezond binnenklimaat. De installatie is echter precisiewerk, waar in de praktijk nogal eens iets mee mis gaat. De werkgroep Warmtepompen van het Lente-akkoord heeft de do’s-en-don’ts voor ontwikkelaars in een handzame publicatie op een rijtje gezet. Download de factsheet.

25 november 2010
Ernstige problemen met warmtepompen energieneutrale wijk  De Teuge, Zutphen
De bewoners van de energieneutrale wijk De Teuge in Zutphen kampen met zeer hoog energiegebruik, hoger dan in vergelijkbare huishoudens met gasgestookte cv-ketels. Er gaan zaken fout met de warmtepompen. Lees het hele bericht

Informatie

Techniek en achtergrond

Financiering
Het Lente-akkoord onderzocht de financieringsmogelijkheden voor de extra investeringen voor warmtepompen.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties