Richtlijn helpt installatiegeluid in woningen te beperken

richtlijn-installatiegeluid-290x193Binnenkort wordt de NTR 5076 ‘Installatiegeluid in woningen’ geïntroduceerd. Hierin worden installatie- en bouwtechnische maatregelen beschreven waarmee kan worden voldaan aan de eisen aan het geluid van woninginstallaties uit het Bouwbesluit 2012.

Ventilatie
Een belangrijk gedeelte van de NTR gaat over ventilatiesystemen, zowel met mechanische toevoer als met mechanische afvoer en mechanische toe- en afvoer. Uitgangspunt hierbij is, dat er zoveel mogelijk van wordt uitgegaan dat in de middenstand van het ventilatiesysteem wordt voldaan aan de ventilatie-eisen en de geluideis uit het Bouwbesluit 2012. Hierbij kan dan in een hogere stand meer worden geventileerd bij koken of douchen of wanneer er veel bezoek is. De introductie van de eis aan het geluid van ventilatiesystemen in het Bouwbesluit heeft reeds geresulteerd in de ontwikkeling van installaties waarmee gemakkelijker aan de eisen kan worden voldaan. De eerste nieuwe producten zijn reeds op de markt gebracht. Maar behalve de installatie zelf is ook de plaats van de unit in de woning van belang, bijvoorbeeld op zolder zonder of met verblijfsruimte. De situatie met één deur tussen opstelruimte en verblijfsruimte moet in ieder geval zoveel mogelijk worden vermeden.

Bron: bouwwereld.nl
Lees het hele bericht
.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties