Rijswijkbuiten wordt energieneutrale wijk

Rijswijk Buiten woningenDe gemeente Rijswijk realiseert de energieneutrale nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten. De eerste 32 van de circa 3.500 woningen worden in oktober 2013 opgeleverd.  Er worden ook energienota-nul woningen gerealiseerd.

Het gemeentebestuur heeft in een vroegtijdig stadium de ambitie uitgesproken om geen gasnet aan te leggen en in te zetten op energieneutrale woningen. De doelstelling is om de wijk op termijn te evolueren tot een energieneutrale wijk, waarbij op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt en de bewoners eventuele overschotten aan zonne-energie aan elkaar kunnen leveren.

Politieke wil en daadkracht
In een vroeg stadium zijn de technische en financiële consequenties van de geformuleerde ambities in beeld gebracht en is in het door Merosch uitgewerkte projectplan ook aangegeven hoe deze gerealiseerd kunnen worden met maximaal draagvlak bij alle betrokken partijen. Na presentatie van het projectplan voor de gemeenteraad, zijn de geformuleerde ambities unaniem aangenomen en vormen ze het uitgangspunt voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten.

Lees verder op gebiedsontwikkeling.nu

 

 


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties