RVO begrippenlijst gebouwen maakt eind aan spraakverwarring

tower-of-babel1Er zijn momenteel veel begrippen in omloop als het gaat om de energie-ambities voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. In de praktijk is er verwarring over wat ze precies betekenen. De zojuist gepubliceerde begrippenlijst van RVO geeft een overzicht en definities.

Wat is de definitie van ‘bijna energieneutraal’ (BENG) en wanneer gebruik je deze term? Wat is gebouwgebonden energieverbruik precies? En wat is de wettelijke definitie van Nul-op-de-meter?

De RVO begrippenlijst gebouwen geeft antwoord op dergelijke vragen. Per begrip wordt allereerst een korte omschrijving gegeven en aangegeven waarvoor het begrip wordt gebruikt. Daarna volgt een toelichting met definities, bronnen en verwijzingen naar meer informatie. Per begrip is vermeld of het specifiek voor woningen of utiliteitsgebouwen is bedoeld.

De lijst van definities is opgesteld op verzoek van de partners van het Lente-akkoord. Praktijkprofessionals Onno Dwars van Volker Wessels en Theo Smits van Heijmans hebben meegelezen en suggesties aangedragen.

De begrippenlijst bestaat uit drie delen:

Algemene begrippen

 • Gebouwgebonden energieverbruik
 • Gebruikersgebonden energieverbruik
 • Materiaalgebonden energieverbruik
 • EPC

Begrippen die wettelijk of via certificering zijn vastgelegd

 • EPC=0
 • Bijna energieneutraal (BENG)
 • Passiefhuis
 • Nul-op-de-meter-woning

Overige begrippen

 • Energieneutraal
 • Energienota-nul woning
 • Energieleverend
 • Klimaatneutraal
 • Autarkisch

Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties