RVO-factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw

Met ingang van 1 juli 2018 is het de netbeheerder de facto verboden om gasaansluitingen te realiseren voor nieuwbouwwoningen en nieuwe bouwwerken voor kleinverbruikers met een aansluiting van minder dan 40m3 gas per uur. Het verbod geldt óók op inbreidingslocaties waar al een gasnet ligt.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat hebben inmiddels een factsheet over de gasaansluitplicht voor nieuwbouw gemaakt, die een aantal dringende vragen beantwoordt. In de factsheet worden de volgende onderwerpen nader toegelicht:

• Wat staat er precies in het amendement Jetten c.s.?
• Wanneer gaat het in?
• Voor welke gebouwen geldt de wijziging?
• Hoe zit het met het Bouwbesluit, wordt dat ook aangepast?
• Hoe moet een vergunningsaanvraag behandeld worden?

Zwaarwegende redenen van algemeen belang
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot aanwijzing van een gebied als gebied waar de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang. Er wordt een ministeriële regeling opgesteld om duidelijk te maken wanneer er sprake kan zijn van een zwaarwegende reden van algemeen belang. De ministeriële regeling wordt momenteel afgerond en wordt in de tweede helft van mei 2018 ter consultatie voorgelegd via een openbare internetconsultatie.

Download de factsheet


Gerelateerde berichten

Tags:

Gasvrij

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties