RVO-update energielabel woningen

rvo-publicatieRVO.nl verstuurt regelmatig updates over het reilen en zeilen van de website www.energielabelvoorwoningen.nl. Het betreft getallen voor bestaande bouw en nieuwbouw samen. Voor ‘woningeigenaar’ kan in de onderstaande tekst ook gelezen worden: ontwikkelaars en bouwbedrijven.

In het eerste kwartaal van 2015 kregen zo’n 125.000 woningen via www.energielabelvoorwoningen.nl een definitief energielabel. Veel woningen kregen een energiezuinig label: 26.391 woningen kreeg label A en 23.535 woningen ontving label B. De meeste kregen een label C: 36.349.

Doorontwikkeling energielabelvoorwoningen.nl
Energielabelvoorwoningen.nl wordt maandelijks verbeterd en doorontwikkeld. Alle erkende deskundigen die toegang hebben tot de webtool ontvangen service-emails vanuit RVO.nl mbt de inhoud van deze doorontwikkeling. Daarnaast hebben erkend deskundigen een gedragsrichtlijn ontvangen over het transparant werken in de webtool.

Voor de erkend deskundige zijn afgelopen maanden de volgende nieuwe functionaliteiten toegevoegd:

  • De woningeigenaar kan zoeken op naam van de erkend deskundige.
  • De woningeigenaar kan een verkoopbrochure uploaden om alle kenmerken in één keer te bewijzen. Het betreffende document wordt aan alle te bewijzen kenmerken toegevoegd, en indien gewenst kan de eigenaar ook aanvullend bewijsmateriaal uploaden. De erkend deskundige moet wel per kenmerk goed- of afkeuren.
  • Een woningeigenaar kan na het aanvragen van een energielabel de gekozen erkend deskundige terugvinden in het kenmerkenoverzicht en in de mailnotificatie die verstuurd wordt bij het indienen van de aanvraag. Hierin staan de contactgegevens en de profieltekst van de erkend deskundige, en de prijs op moment van aanvraag.
  • Erkend deskundigen worden willekeurig getoond in de webtool. Een woningeigenaar kan de erkend deskundigen sorteren op prijs.
  • Een erkend deskundige kan nu zelf de meeste velden in zijn profiel aanpassen.

En verder zijn de volgende problemen opgelost:

  • Een woningeigenaar kan na het aanvragen van een Energielabel de prijs van aanvraag terugvinden in het kenmerkenoverzicht;
  • Soms kwam het voor dat links naar externe websites in dezelfde vensters werden geopend, waardoor je uit de webtool werd geleid. Alle links naar externe sites worden nu geopend in een nieuw venster;
  • In sommige gevallen ontving een woningeigenaar bij afkeuren van een aanvraag verkeerde meldingen;
  • In enkele browsers werkte de zoekfunctie in de webtool niet optimaal;
  • Het lettertype werd niet altijd correct ingeladen.

Schriftelijk aanvragen definitief label
Momenteel zijn er 26.900 formulieren verstrekt aan woningeigenaren die niet via webapplicatie hun definitief energielabel kunnen regelen. Daarvan zijn 9.800 formulieren retour ontvangen bij RVO.nl. Waarvan 692 definitieve energielabel zijn geregistreerd. Door de enorme vraag naar het formulier is huidige doorlooptijd momenteel 7-8 weken. De helpdesk Energielabel verstrekt de formulieren alleen aan de woningeigenaren indien zij: erfgenaam zijn, hun woning niet wordt gevonden in de webtool, woonachtig zijn het buitenland of geen BSN hebben.

Gezien het onverwacht grote aantal aanvragen via deze route en de zorgvuldigheid waarmee RVO.nl de aanvragen wil afhandelen is in overleg met BZK ervoor gekozen om tijdelijk de bestaande raamovereenkomst in het kader van de herziening energielabel voor wat betreft erkende deskundigen, in te zetten. Dit betekend dat voor de eerste periode een beperkte groep erkend deskundige werkzaam zijn om deze schriftelijke aanvragen te beoordelen en te registreren.

Handhaving ILT
De ILT is vanaf 1 januari gemandateerd voor het toezicht op het energielabel en de erkend deskundigen. De ILT kan een last onder dwangsom opleggen aan woningeigenaren die geen energielabel bij verkoop of verhuur van hun woning. Op termijn zal ILT boetes opleggen aan erkend deskundigen.

30% van de huizen die afgelopen kwartaal zijn verkocht ontbreekt het energielabel tijdens de tansactie. Dit kan onder andere te maken hebben met storingen van de webtool of de lange doorlooptijd van schriftelijke aanvragen. ILT zal gaan starten met het aanschrijven van deze woningeigenaren om alsnog hun label te regelen.

Helpdesk en webcare woningeigenaren
Het aantal binnenkomende telefoongesprekken van woningeigenaren is gestabiliseerd. Het aantal e-mails is iets toegenomen. Op een doordeweekse dag kwamen er in week 14 gemiddeld 810 telefoontjes binnen. Over de gehele week werden er 2003 e-mails beantwoord, ca 200 meer dan de week ervoor.

De webcare is inmiddels overgenomen door de helpdesk Energielabel. Eind deze maand volgt een eindrapportage met daarin een beschrijving van het verloop van de online discussie, een actorenanalyse en een bundeling van alle gevonden berichten.

Nazending PDF-labels
Alle energielabel die zijn aangevraagd via energielabelvoorwoningen.nl zijn correct geregistreerd in de database bij RVO.nl . Geregistreerde labels kunnen worden opgezocht via www.zoekuwenergielabel.nl of via www.EP-online.nl.

In de periode tussen 01-01-2015 tot heden kan het zijn dat de woningeigenaren:
– geen pdf van het definitief energielabel hebben ontvangen of
– een label met foutieve maatregelen of
– niet geheel juiste kenmerken.
Alle geregistreerde energielabels worden in mei nagezonden aan de woningeigenaren.

Bij energielabel verkregen via de energie-index route is het mogelijk dat het label onjuist is geregistreerd. Dit is ontstaan door een fout in de rekensoftware waarmee het label is aangevraagd. Voordat de correcte labels verzonden worden moet er eerst een correctie op de vertaling van de aanvraag gegevens naar het label plaats vinden. De pdf van deze verkregen energielabels kunnen daarom pas in juni opnieuw verzonden worden.

Storingen en meldingen
Sinds 15 april is het afmelden van woningen en utiliteitsgebouwen weer mogelijk. De verstoring met de BAG koppeling is verholpen. Erkend deskundigen en EPA-adviseurs kunnen wederom woningen en utiliteitsgebouwen afmelden.

Nazending voorlopige energielabels Zeeland
Door een fout in het adresbestand heeft een gedeelte van de woningeigenaren in Zeeland geen voorlopig energielabel ontvangen. Zij ontvangen op 24 april hun voorlopig energielabel.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties