Schrijf nu in voor tenders Innovatieagenda EnerGO

eurohuisjes met zonnepanelenConsortia van minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling of onderzoeksorganisatie kunnen tot en met 19 september 2013 projectvoorstellen indienen die invulling geven aan een of meer programmalijnen van de Innovatieagenda.

De subsidieregeling richt zich op de geactualiseerde Innovatieagenda van EnerGO. Ook het gezamenlijke programma “Zonne Energie in de Gebouwde Omgeving”, ZEGO, van de TKI’s EnerGO en Solar Energy is onderdeel van die Innovatie Agenda.In de regeling is bijvoorbeeld ruimte voor bijvoorbeeld demonstratieprojecten rond energie in de gebouwde omgeving, en voor initiatieven die focussen op handelingen van consument en prosument. Meer informatie over het Innovatiecontract, de Innovatieagenda en de formele stukken rond de inschrijving vindt u op tki-energo.nl. Of download Staatscourant nummer 173521 (pdf) , waarin de regeling is gepubliceerd.

De Stichting TKI-EnerGO (Topconsortium Kennis en Innovatie- Energie in de gebouwde omgeving) is een onderdeel van de Topsector Energie. Kennisinstituten, bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen hebben een Innovatiecontract opgesteld voor het thema Energiebesparing in de gebouwde omgeving.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties