Zoekresultaat voor: BENG

Duurzaamheidsambities integreren in één project: hoe doe je dat? 30 november 2021

Verslag van het eerste Lente-akkoord 2.0 webinar, 11 november 2021, door Henk Bouwmeester Hoe combineer je verschillende duurzaamheidsambities en -eisen in één project? Kun je eisen op het gebied van energie, milieu, klimaatadaptatie, gezondheid en biodiversiteit zomaar stapelen of zijn er keuzes te maken? Welke dilemma’s kom je tegen? Hoe kunnen we een volgende stap […]

Samen verder na het Lente-akkoord – blik op de toekomst 8 oktober 2021

Op 28 september kwamen de deelnemers aan het Lente-akkoord ZEN platform voor de laatste keer bij elkaar. Tijdens het afsluitende congres werd er teruggeblikt, maar er werd ook vooruitgekeken naar nieuwe opgaven: circulair bouwen, industrialisatie, natuurinclusiviteit en energieleverende nieuwbouw.

BENG 1-webinar voor gemeenten en provincies 5 oktober 2021

Zodra de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen voor BENG en MPG. Dit leidt soms tot minder CO2-emissie, maar het kan ook averechts werken. Een slimme aanpak is dus noodzakelijk. Vanuit de themagroep ‘Optimalisering BENG 1’ van het Lente-akkoord/ZEN zijn een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend. Wat kunnen gemeenten doen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en […]

Lente-akkoord ZEN eindcongres 28 september 2021

Aan alles komt een eind – ook aan het Lente-akkoord ZEN. We gaan eruit met een knal: het Lente-akkoord ZEN eindcongres, dat zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 28 september 2021 van 14.00 tot 16.00 uur in de Mauritskazerne in Ede, gevolgd door een borrel. Het Lente-akkoord werd ondertekend op 22 april 2008. Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM […]

Consumentenvoorlichting: het verschil tussen A+++ en A++++ 16 september 2021

Dit is een deel van een artikel over energielabels, dat in z’n geheel op BewustNieuwbouw.nl is gepubliceerd. U kunt het gebruiken om uw kopers en huurders voor te lichten over de verschillen tussen nieuwbouwwoningen met label A+++ en A++++.  De voorbeelden zijn gemaakt door Merosch. Het verschil tussen A+++ en A++++ De meeste nieuw gebouwde […]

BENG 1-webinar voor gemeenten en provincies 14 september 2021

Zodra de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen voor BENG en MPG. Dit leidt soms tot minder CO2-emissie, maar het kan ook averechts werken. Een slimme aanpak is dus noodzakelijk. Vanuit de themagroep ‘Optimalisering BENG 1’ van het Lente-akkoord/ZEN zijn een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend. Wat kunnen gemeenten doen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en […]

Scherpere eis voor BENG 1 heeft wisselende effecten 8 juli 2021

Kun je de eis voor BENG 1 aanscherpen en daarmee sneller tot CO2-vrije nieuwbouw komen? Sommige gemeenten overwegen dat. In samenwerking met de themagroep Optimalisering BENG 1 van het Lente-akkoord/ZEN hebben W/E adviseurs en Nieman RI een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend.

Verslag ‘BENG voor dummies’ deel 2 6 juli 2021

Het hoe en waarom van de energieprestatie-eisen Sinds 1 januari 2021 is BENG van kracht: de nieuwe regelgeving voor (bijna) energieneutraal bouwen. Wat houdt BENG in en wat zijn de consequenties voor de nieuwbouw van woningen? Voor mensen die te maken hebben met nieuwbouw, maar niet hoeven te rekenen, is BENG soms abracadabra. In deel […]

Terugblik Lente-akkoord: Met elke publicatie weer een stap verder 6 juli 2021

Dit interview met Claudia Bouwens verscheen eerder in de BENG bouwspecial van Aannemer  Na dik dertien jaar kennis ontwikkelen en delen over zeer energiezuinige nieuwbouw stopt het Lente-akkoord/Platform ZEN dit jaar. Een terugblik met Claudia Bouwens, programmaleider van het eerste uur, aan de hand van drie nog steeds relevante publicaties. “Belangrijkste wapenfeit? We kwamen met […]

ZEN Webinar: BENG voor dummies – deel 2 29 juni 2021

Hoe maak je appartementsgebouwen bijna energieneutraal? Sinds 1 januari 2021 is BENG een wettelijke eis. Heb je hier in je bouwpraktijk mee van doen, maar weet je niet wat dit inhoudt? Dan is ‘BENG voor dummies’ het webinar voor jou. Waarom is BENG ingevoerd? Wat houdt het in? Wat heeft dit voor consequenties voor jouw […]

Verslag ‘BENG voor dummies’ deel 1 21 juni 2021

Het hoe en waarom van de energieprestatie-eisen Sinds 1 januari 2021 is BENG van kracht. Wat houdt BENG in en wat zijn de consequenties voor de woningbouw? Voor mensen die te maken hebben met nieuwbouw, maar niet hoeven te rekenen, is BENG soms abracadabra. Wie wijst de weg door de bomen van het BENG-bos? Op […]

Dennis Strijards (Heijmans Wonen) over regelgeving warmtepompen 21 juni 2021

Heijmans Wonen ziet uitdagingen bij de toepassing van lucht/water-warmtepompen. De nieuwe geluidsregels voor de buitenunits leiden ertoe dat een tuin minstens 6 meter breed moet zijn om op de perceelgrens met de buren binnen de geluidsnormen te blijven. De bodemwarmtepomp is overigens favoriet bij Heijmans, maar ook die toepassing ligt her en der onder vuur. […]

PV op hoogbouw: waar zit de aansluiting? 21 juni 2021

Bij appartementsgebouwen in nieuwbouw is de installatie van een groot PV-vermogen maatwerk. Vooral bij hoge woongebouwen. Niet alleen hoe je de panelen op dak monteert, maar vooral hoe je ze op het elektriciteitsnet aansluit. Ieder project is anders en vraagt een andere oplossing. De keuze moet al in het ontwerpstadium worden gemaakt en is bepalend […]

Themagroep Oververhitting 18 juni 2021

Vanaf 1 januari 2021 is berekening van de drie BENG-eisen en de kans op oververhitting een verplicht onderdeel van bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit kan met de TOjuli. De maximale grens is vastgesteld op 1,20. Naast TOjuli mag ook met GTO (gewogen temperatuuroverschrijding ) worden gerekend. De maximale grens is dan 450 uur. […]

ZEN Webinar: BENG voor dummies – deel 1 17 juni 2021

Hoe maak je grondgebonden woningen bijna energieneutraal? Sinds 1 januari 2021 is BENG een wettelijke eis. Heb je hier in je bouwpraktijk mee van doen, maar weet je niet wat dit inhoudt? Dan is ‘BENG voor dummies’ het webinar voor jou. Waarom is BENG ingevoerd? Wat houdt het in? Wat heeft dit voor consequenties voor […]

ZEN Webinar: BENG voor dummies – deel 2 9 juni 2021

Hoe maak je appartementsgebouwen bijna energieneutraal? Sinds 1 januari 2021 is BENG een wettelijke eis. Heb je hier in je bouwpraktijk mee van doen, maar weet je niet wat dit inhoudt? Dan is ‘BENG voor dummies’ het webinar voor jou. Waarom is BENG ingevoerd? Wat houdt het in? Wat heeft dit voor consequenties voor jouw […]

Laatste nieuws rond energielabel 7 juni 2021

De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden. Op het energielabel wordt weergegeven of een woning voldoet […]

Gemeenten zoeken naar de optimale BENG 4 juni 2021

Kunnen de BENG-eisen voor woningbouw verder worden aangescherpt? Gemeenten stellen die vraag omdat zij vanaf volgend jaar zelf de eisen mogen bepalen. Maar wat is optimaal? Kun je simpelweg de BENG-knop een slagje aandraaien? De partners in het Lente-akkoord onderzoeken samen met gemeenten waar de speelruimte zit. Specialisten van gemeenten op het gebied van bouw, […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties