Seminar Installatieconcepten voor morgen

ventilatieHet FME Cluster Gebouwde Omgeving, UNETO-VNI en Platform 31 organiseren op donderdag 11 december het seminar ‘Installatieconcepten voor morgen’. Drie vooraanstaande sprekers vertellen over hun praktijkervaring en geven hun visie op de toekomst.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van ons totale energieverbruik. Er valt dus veel winst te boeken door het energieneutraal maken van nieuwe en bestaande gebouwen. Hierbij wordt de rol van installatie steeds belangrijker. Welke eisen worden er gesteld aan installaties in energieneutrale of nul-op-de-meter-gebouwen? Hoe gaan we er voor zorgen dat de installatie optimaal wordt geïntegreerd in het bouwproces en bouwkundige concepten en wat betekent dit voor de wijze waarop we samenwerken in de bouw? Wat vragen bewoners en hoe garanderen we de prestaties?

Programma
De middag bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaan uit lezingen, tijdens het tweede deel gaan de deelnemers in groepen aan de slag om aan het einde van de dag met concrete plannen de deur uit te lopen.

13.00 uur
Ontvangst

13.30 uur
Welkomstwoord en introductie door Kees de Schipper (FME) en Bas Kuypers (UNETO-VNI)

13.45 uur
De rol van toeleveranciers en installateurs bij het realiseren van NoM-gebouwen
Jan-Willem van de Groep (De Stroomversnelling)

14.30 uur
Meerdere wegen die naar een energieneutraal gebouw leiden
Gert Harm ten Bolscher (DWA)

15.15 uur
Pauze

15.30 uur
De derde succesfactor van energiezuinig renoveren
Anke van Hal (Nyenrode)

16.15 uur
Wat is morgen nodig? Gezamenlijk ideeën oogsten
Maurice Coen en Jeffrey Mennen (Energiesprong)

17.15 uur
Wrap up

17.45 uur
Borrel

Aanmelden
Via deze link kunt u zich tot 4 december aanmelden. Deelname aan dit seminar is gratis voor leden van FME en UNETO-VNI. Voor niet-leden bedragen de kosten € 200,- exclusief btw. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Kees de Schipper, Clustermanager Bebouwde Omgeving via (079) 353 11 24 of kees.de.schipper@fme.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties