Smart grid pilots: eerste inzichten bekend

slimme-energiewijkEnexis is gestart met Smart Grid pilots in nieuwbouwwijken in Breda en Zwolle, onder de naam Jouw Energie Moment. De gebruikerservaringen van de bewoners staan daarbij centraal. Zij hebben hun energieverbruik volledig in eigen hand.

De bewoners beschikken over een energiecomputer waarop precies te zien is wanneer energie het meest duurzaam of voordelig is. Daarnaast zijn de woningen uitgerust met een slimme wasmachine en zonnepanelen.​

Eerste inzichten bekend
De eerste inzichten uit de pilots zijn op 30 september 2013 bekendgemaakt tijdens het Enexis Seminar ‘Regie over Energie. En nu?’ Uit de pilots blijkt dat deelnemers het concept omarmen: ze verschuiven hun energievraag naar een gunstig moment. Vooral witgoed leent zich hier goed voor. De deelnemers laten hun wasmachines voornamelijk draaien als de zon schijnt en 95% vindt geld besparen een belangrijke motivatie om hun energievraag te verschuiven.

Lees alle eerste inzichten uit de proeftuinen in Zwolle en Breda​

 

Jouw Energie Moment
Met Jouw Energie Moment​ wil Enexis achterhalen hoe het energienet het beste ingericht kan worden met het oog op een meer duurzame toekomst. Maar ook in hoeverre consumenten bereid zijn flexibel om te gaan met hun energieverbruik. Enerzijds vanwege het milieu, anderzijds om geld te besparen. Daarnaast moeten de pilots uiteindelijk duidelijk maken hoe we zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van duurzame bronnen, zodat we energie betaalbaar en betrouwbaar kunnen houden. De ervaringen van de deelnemers in Breda en Zwolle vormen de basis voor het energienet van de toekomst. Een net dat energie betaalbaar houdt en ervoor zorgt dat we nooit zonder komen te zitten.

Naast Enexis nemen de volgende partners deel aan Jouw Energie Moment: Woningstichting SWZ, DONG Energy, Greenchoice, Technische Universiteit Eindhoven, CGI en Flexicontrol.​​​​


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties