Stand van zaken Excellente Gebieden

De ‘Excellente gebieden’ zijn negentien innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft. Alle Excellente gebieden hebben in meer of mindere mate last van de economische crisis: plannen worden uitgesteld, aangepast of opnieuw ter discussie gesteld, kopers blijven uit of krijgen de financiering niet rond. Maar ook deze ontwikkelingen leveren ‘leerervaringen’ op en inventieve oplossingen om de ambitie van energieneutraal bouwen toch waar te kunnen maken.

Nu, eind 2012, zijn in zes gebieden één of meerdere gebouwen en woningen opgeleverd. In totaal is in negen gebieden daadwerkelijk gestart met de bouw. De andere gebieden zitten nog (deels) in de fase van de bouwvergunning of het bouwrijp maken van de grond. In enkele van deze gebieden is wel al geïnvesteerd in een duurzame energievoorziening:  in Den Haag ligt een compleet nieuw geothermienet klaar en in Meppel is een lokaal energiebedrijf opgetuigd.

De Excellente gebieden zijn in 2010 en 2011 benoemd door respectievelijk het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, en sindsdien wordt de voortgang op de voet gevolgd en gemonitord. Meer informatie: www.excellentegebieden.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties