Start bouw 74 energieneutrale iQwoningen in Eindhoven

iqwoningenWoonbedrijf, een woningcorporatie in Eindhoven, en Ballast Nedam werken samen aan de ontwikkeling van 74 energieneutrale huurwoningen in Tongelresche Akkers/Berckelbosch in Eindhoven. Ballast Nedam levert de gronden en de iQwoningen®, die Woonbedrijf afneemt en zal gaan verhuren.

De iQwoningen, een innovatief woonconcept van Ballast Nedam, worden grotendeels in de fabriek vervaardigd. Per dag worden twee woningen geplaatst, die zes weken later geheel zijn afgewerkt. De woningen zijn energieneutraal door goede isolatie als triple glas, kierdichting en extra dakisolatie en dankzij de toepassing van duurzame installaties als zonnepanelen.

Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf vindt het belangrijk om de bouwproductie in Tongelresche Akkers/Berckelbosch op een duurzame wijze weer op gang te brengen: “We hebben al veel geïnvesteerd in de voorzieningen in deze wijk, zoals wijkcentrum De Toeloop en in woningen boven het winkelcentrum, maar ook in tal van andere wijkprojecten. Die voorzieningen zijn gebaseerd op een groeiend aantal buurtbewoners en voor de ontwikkeling van de wijk is het van belang dat die er ook komen. Ook is er nog altijd een grote vraag naar huurwoningen. In de wijkvisie hebben we afgesproken dat er in de wijk behoefte is aan meer duurzame woningen én aan woningen in het prijssegment rond de 680,- euro. Het overnemen van deze 74 iQwoningen® sluit daar dus prima op aan.”

Jack Corten, algemeen directeur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling, onderschrijft de noodzaak van die integrale benadering: “Onze innovatie naar meer industriële manieren van bouwen onder geconditioneerde omstandigheden, zoals de iQwoning®, sluit naadloos aan op de integrale visie van Woonbedrijf. Met deze samenwerking in de keten kunnen partijen maatschappelijke meerwaarde bieden, ook in moeilijke marktomstandigheden.”


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties