Start modernisering stelsel Energieprestatie Gebouwen

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.
 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van het kader van de bouwregelgeving.

De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8800. Het ministerie van BZK heeft diverse uitgangspunten vastgesteld. De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. De eerste versie van de methode moet medio 2018 klaar zijn (90%-versie). Deze versie moet voldoende betrouwbaar zijn om het onderzoek uit te voeren naar de kosten van definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2021. In essentie wordt dit dus de NEN-norm die de basis vormt voor de BENG-eis.

Marktbetrokkenheid
In de Programmaraad en projectgroep zijn partijen vanuit verschillende branches vertegenwoordigd. In de Programmaraad zitten Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, FME-CWM, IVBN, KvINL, NVTB, NEPROM, NLingenieurs, Stichting VACpunt Wonen, UNETO-VNI, VNG, Woonbond en Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties