Stichting Warmtenetwerk vragenuur: duurzaamheid warmtenetten

Op 30 maart organiseert Stichting Warmtenetwerk een online vragenuur over de duurzaamheid van warmtenetten. We zoomen in op de nieuwe regelgeving die per 1 januari jl. van kracht is geworden: de NTA8800 en de nieuwe regels op het gebied van energielabels. Ook kijken we vooruit naar wat de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening op het gebied van duurzaamheid aan eisen zal gaan stellen aan warmtenetten. Wat houdt het in en hoe haalbaar is het?

Als u vragen heeft op dit gebied, of als er zaken onduidelijk voor u zijn, dan bent u van harte welkom. We hebben Anja Jolman van Eneco bereid gevonden om een korte inleiding te verzorgen en in te gaan op de vragen van de deelnemers. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele vragen al van te voren aan ons kunt doorgeven. Dan kunnen wij ons voorbereiden op hetgeen onder de deelnemers leeft. Vanuit de Programmaraad Wet- en Regelgeving van Stichting Warmtenetwerk zullen Sander van Hees en Wim Mans het vragenuur begeleiden.

Programma
Om 14.15 uur wordt het online vragenuur geopend door Wim Mans en Sander van Hees van de Programmaraad Wet- en Regelgeving.

1. Welkom en opening
2. Introductie: toelichting op de duurzaamheid van warmtenetten
3. Vragenronde
4. Afsluiting online vragenuur

Doel en doelgroep
Deze uitnodiging is voor alle leden van Stichting Warmtenetwerk en warmtebedrijven en adviseurs. Ook niet-leden zijn (tegen betaling) van harte welkom om bij dit vragenuur aan te sluiten. Het doel van dit online evenement is om deelnemers (warmtebedrijven, adviseurs, gemeenten, woningcorporaties) te ondersteunen bij een goed begrip van de duurzaamheid van warmte. Het is natuurlijk handig als u als deelnemer in de praktijk bezig bent met deze materie. U kunt met uw actuele vragen naar dit online vragenuur komen. We verzoeken u vriendelijk om de vragen die u nu al hebt vooraf te sturen naar secretariaat@warmtenetwerk.nl zodat we die kunnen gebruiken in de voorbereiding.

Aanmeldprocedure
Deelname aan het online vragenuur is gratis voor leden van Stichting Warmtenetwerk. Niet-leden betalen € 50,-. Aanmelden kan tot 26 maart via deze pagina.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties