‘Stroomtarieven kunnen van uur tot uur gaan verschillen’

jemHet lijkt zo vanzelfsprekend voor de consument: een vaste prijs voor electriciteit. Maar binnen vijf jaar kunnen de stroomtarieven van uur tot uur flink verschillen. Dat moet het verbruik direct gaan beïnvloeden.

FluxEnergie interviewde André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, over het TNO-rapport ‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde‘ dat vorige week uitkwam. Eén van de conclusies: het elektriciteitsnet niet is voorbereid op de komst van wisselende hoeveelheden zonne- en windenergie. De redactie van FluxEnergie las in het TNO-rapport tussen de regels door een verwijt aan de energiebedrijven en de netbeheerders. De interviewers verwachtten dan ook dat Jurjus het nodige zou willen afdingen op het TNO-rapport. Niets is minder waar.

Analyses TNO helemaal to-the-point
Drs. A. Jurjus: ‘Nee hoor, het rapport heeft ons niet geïrriteerd. Integendeel. De analyses van TNO zijn helemaal to-the-point. Wij zijn het eens met TNO dat we met onze energievoorziening naar een veel flexibeler systeem moeten. Over pakweg vijf jaar zal al een kwart van onze stroom uit duurzame bronnen komen: zon, wind en biomassa. De toestroom van die energie is per definitie veel grilliger dan nu met de gas- en kolengestookte centrales. Die grilligheid moeten we opvangen.

Maar er is meer: de vraag naar elektriciteit verandert ook. Steeds meer elektrische auto’s, steeds meer warmtepompen voor de verwarming van huizen. De pieken die daardoor in vraag en aanbod gaan optreden kunnen wel vier tot vijf keer zo groot zijn als de pieken die we nu kennen. Je zou voor het opvangen daarvan je elektriciteitsnet fors kunnen verzwaren, en bij grote vraag extra kunnen bijstoken met gascentrales. Maar dat kan en moet slimmer, want meer koper in de grond is uiterst kostbaar.

We moeten naar een veel flexibeler energiesysteem. Als er weinig aanbod is van zonne- en windenergie, moet stroom flink duurder worden, zodat de afnemers hun gebruik daarop willen afstemmen. Dat betekent dat je, bijvoorbeeld via je telefoon, van uur tot uur moet kunnen zien hoe duur de stroom is. Een consument kan besluiten dan even te wachten met de wasmachine. Voor de industrie betekent dat er duale systemen moeten komen en er gekozen kan worden of er elektriciteit of gas wordt ingezet om bijvoorbeeld stoom te maken.

Aan de aanbodkant zal er ook van alles veranderen. Op heel veel plekken wordt door heel veel partijen zonne- of windenergie gewonnen. Dat zullen ze willen opslaan in batterijen om dat pas te gebruiken als de stroomprijs hoog is. Zo zal iedereen ook zorgvuldig uitmikken wanneer de elektrische auto het best opgeladen kan worden.’

Lees verder op de FluxEnergie website


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties