Energiesprong: Subsidie voor experiment
Kantoren vernieuwen naar energieneutraal

Energiesprong zoekt realisatieprojecten voor het programma “Kantoren vernieuwen naar energieneutraal”.
Kantoren vernieuwen naar energieneutraal is een innovatieprogramma dat alle partijen in de huisvestingsketen van kantoren in beweging wil krijgen om duurzame energie op grote schaal toe te passen en het gebruik van fossiele brandstoffen fors te reduceren. Energiesprong zoekt voor het programma naar renovatieprojecten in de kantorensector die een energiebesparing van minimaal 60% ten opzichte van het huidige gebruik realiseren.

De inschrijving voor het programma opent op 7 mei 2012 en heeft een looptijd van maximaal twee maanden. Wees er op tijd bij! De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor de projecten is een subsidie van maximaal  € 250.000 beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de werkelijk geleverde energieprestaties. Voor alle projecten is in totaal €1.500.000 beschikbaar.

Op energiesprong.nl vindt u meer informatie en de inschrijvingsdocumenten.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties