Subsidieregelingen Topsector Energie open

topsector-energieDe eerste tranche met subsidieregelingen voor de Topsector Energie is op dinsdag 1 april open gegaan. Het ministerie van Economische Zaken stelt 48,8 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van energie-innovaties in 2014.

De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies.

Behalve voor de Wind op Zee-haalbaarheidsstudies, komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking voor subsidie. Meer uitleg over de voorwaarden leest u in de speciale handleiding.

Nieuw in 2014
De regelingen voor energiebesparing in de industrie zijn nieuw dit jaar. Ze subsidiëren early adopter- en pilotprojecten. De early adopter projecten verkennen de levensvatbaarheid van energiebesparende procestechnologie of -concepten. MKB-technologieleveranciers met minimaal twee potentiële eindgebruikers komen hiervoor in aanmerking. Ook komt er subsidie beschikbaar voor grootschalige pilotprojecten, waarin ondernemers een representatief prototype testen in een realistische omgeving. Daarnaast zijn de haalbaarheidsstudies Wind op Zee nieuw in 2014. En overall zijn, in samenwerking met de TKI’s, de programmalijnen inhoudelijk aangescherpt.

Thema’s
De nu geopende regelingen hebben betrekking op de volgende thema’s:

  • Bio-energie (kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie);
  • Energiebesparing in de gebouwde omgeving;
  • Energiebesparing in de industrie;
  • Gas (LNG en Groen gas)
  • Wind op Zee
  • Zonne-energie

Ook is er weer subsidie voor STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij).

Tweede tranche in juni
De tweede en laatste tranche met subsidiemogelijkheden voor de Topsector Energie zal naar verwachting in juni gepubliceerd worden. Deze hebben onder andere betrekking op smart grids, systeemintegratie en een aantal van bovengenoemde thema’s.

Meer informatie
Meer informatie over de regelingen, de indieningsmogelijkheden en de sluitingsdata vindt u op de Topsector Energie-website.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties