Meer hypotheekruimte energieneutrale woningen

jeroen-dijsselbloemlaMinister Dijsselbloem schreef eerder deze week aan de kamer over de jaarlijkse bijstelling van de inkomenscriteria (Loan-to-Income ratio). Deze regeling geeft de spelregels voor banken waarbinnen zij vanaf 1 januari 2014 hypotheken kunnen verstrekken zonder door de AFM op de vingers te worden getikt. De inkomenscriteria zijn gewijzigd op advies van het Nibud naar aanleiding van wijzigingen in de standaardbudgetten per inkomensgroep.

In de regeling is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor energieneutrale woningen. Consumenten met een inkomen vanaf €29.000 kunnen hiervoor aanvullend een bedrag van ten hoogste €13.500 lenen. “Deze verruiming sluit aan bij ontwikkelingen in de woningbouw, waar steeds vaker hoge energiebesparing wordt gerealiseerd. De extra hypotheekruimte is mogelijk doordat niet langer energiekosten aan een energiebedrijf hoeven te worden betaald.” aldus de minister. De wijzigingen treden per 1 januari 2014 in werking.

Een jaar geleden werd al extra financieringsruimte gecreëerd voor woningen met energiebesparende voorzieningen. Zo kan bij woningen met energiebesparende voorzieningen, of woningen met een A++ label een bedrag van € 8.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de vaststelling van de financieringslast.

Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes hebben steeds ingezet op extra hypotheekruimte voor energiezuinige woningen en de Lente-akkoord partners zijn verheugd dat Den Haag hierop positief heeft gereageerd. Wel zijn ze van mening dat het bedrag van € 13.500 krap is.  De regeling is pas succesvol als hypotheekverstrekkers de extra hypotheekruimte daadwerkelijk aan klanten verstrekken.

Download hier de brief aan de Kamer

Lees de column van Onno Dwars (VolkerWessels) over de extra hypotheekruimte (via Bouwend Nederland).


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties