SWB Lienden vraagt concepten van jonge professionals

logo swbSWB Lienden is een woningcorporatie in de Betuwe, die dit jaar 40 jaar bestaat. Dat wil ze vieren door het uitvoeren van een uniek onderzoek waarbij uiteindelijk ook “iets” gerealiseerd gaat worden.

Bij het onderzoek zijn een aantal universiteiten en hogescholen betrokken om op hoog abstractieniveau mee te denken over de onderzoeksopgave. Momenteel is het proces zover dat een vertaling kan worden gemaakt naar concepten. De concepten zullen uiteindelijk moeten resulteren in één te realiseren “iets”.

SWB wil aan jonge ontwerpers/conceptontwikkelaars etc. de kans geven zich te bewijzen. Voor het onderzoek is het zeer interessant om vanuit meerdere disciplines zonder vooringenomenheid te kijken naar de onderzoeksopgave. Daarom wordt nu nog geen concrete helderheid gegeven over het “iets”.

De vraag
Heb je interesse om in een bijzondere onderzoekopgave mee te denken over de concepten? Dan mag je reageren. Je moet in staat zijn om conceptueel te denken, ogenschijnlijk vaststaande zaken niet als standaard aannemen, out-of-the-box denken. Gezocht wordt naar een breed scala aan ontwerpers: architectuur, interieur, grafisch, industrieel, etc. Je bent jonger dan 30 jaar, je mag nog bezig zijn met je opleiding.

De planning
Op 18 september 2014 moet het uiteindelijke concept gepresenteerd worden. Dat houdt in dat in juni de verschillende concepten zullen worden beoordeeld en uiteindelijk gaan resulteren in één te presenteren concept. Rondom de bouwvak zal het concept verder worden uitgewerkt, zowel qua presentatie als qua maakbaarheid.

Beloning
Verwacht geen ruime fee. Eer en glorie zal je deel zijn. De kans om in een zeer bijzonder gezelschap met een unieke kans bezig te zijn levert je veel op. De concepten zullen breed worden uitgedragen, uiteraard met naam en toenaam.

Reactie
Als je interesse hebt kun je een reactie sturen naar Peter van Essen, woningcorporatie SWB (en lid Stuurgroep Lente-akkoord). Graag een beknopte motivatie (die mag vergezeld gaan van documentatie). Aan de hand van de ontvangen reacties zal nadere informatie verstrekt worden.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties