Symposium: 50 energieneutrale woningen in Twente

twenteDe vereniging WoON organiseert een bijzonder symposium over het project ’50 energieneutrale woningen in Twente’. De realisatie van 56 energieneutrale woningen in de wijk Het Gijmink in Goor is met succes afgerond. Alle woningen zijn veel energiezuiniger uitgevoerd dan wetgeving vraagt. Acht woningen zijn uitgevoerd volgens het passiefhuis principe. 

De woningcorporaties in Twente hebben bijna 10 jaar geleden de vereniging WoON (Wonen Oost Nederland) opgericht. Eén van de doelen van WoON is, vanuit de netwerkgedachte, een platform te zijn voor kennismobilisatie en innovatie op het gebied van wonen. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep “energie en innovatie”. Vanuit deze werkgroep kwam het initiatief om een plan te ontwikkelen voor de bouw van minimaal 50 energieneutrale eengezinswoningen in Twente.

Passief Bouwen en alternatieve concepten
Doel was het bouwen van woningen die energieneutraal zijn voor de woninggebonden energie; de verwarming, de ventilatie en de warmwatervoorziening.
Het oorspronkelijke uitgangspunt was, dat alle woningen gebouwd zouden worden volgens de principes van Passief Bouwen. Met Passief Bouwen worden de woningen dusdanig goed geïsoleerd dat nauwelijks nog energie nodig is om de woning warm te houden. Het laatste restje benodigde energie wordt dan opgewerkt met 9 tot 12 zonnepanelen.

Na verloop van tijd kwamen er bouwers met een voorkeur voor andere concepten. Minder extreem isoleren en meer zonnepanelen en eventueel andere slimme apparatuur. Soms zelfs all-electric. En dat voor een lagere prijs! Enkele corporaties gingen daarin mee en openden de discussie binnen de werkgroep. Na een lange discussie werden, in overleg met de provincie, de subsidievoorwaarden verruimd. Voor de projecten in Overdinkel, Hengelo en het 2e blokje in Tubbergen is gebruik gemaakt van een alternatief concept. Meer projectinformatie vindt u in deze folder.

Afsluitend symposium
De vereniging WoON Twente organiseert een afsluitend symposium over het project op maandag 14 september 2015, van 13.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: De Kleine Willem, Langestraat 45 Enschede. Het programma vindt u hier. Deelnemers wordt verzocht zich vooraf aan te melden.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties