Symposium Groen vastgoed, goed verhuurd?

Platform Duurzame Huisvesting organiseert op 16 februari 2012 in Den Bosch een symposium over de verhuurbaarheid van duurzaam vastgoed.

Tijdens het symposium komen vragen aan de orde als: Draagt het vergroenen van bedrijfspanden, kantoren en zorggebouwen bij aan de verhuurbaarheid? Waarom zou een huurder een duurzaam gebouw willen? Hoe kan de huisvestingsketen de gebruiker verleiden tot duurzame huisvesting? Hoe worden kosten en opbrengsten verdeeld?

Het plenaire programma bevat de visie van prof. Hans de Jonge (TU Delft) op Leegstand en Duurzaamheid. Vervolgens een debat met 4 deelnemers uit de huisvestingsketen over duurzaamheid, Het Nieuwe Werken en de gewijzigde verhoudingen tussen huurders en verhuurders. Als afsluiting zet prof. Jan Rotmans (Urgenda, Erasmus UR) aan tot duurzaam ondernemen.
Het parallelle programma bevat diverse sessies over de split incentive, leegstand, duurzaamheidsmeetmethoden en andere voorbeelden van onder andere overheden.

Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar www.platformduurzamehuisvesting.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties