Symposium CH: Total energy use in buildings

Op woensdag 25 april 2012 organiseert Cauberg-Huygen het eendaagse symposium:
Total Energy Use in Buildings.
About the latest status of research on total energy use in buildings
With specific emphasis on occupant behaviour and the real performances of buildings and installations

(Hoe) Kan ik het werkelijke energieverbruik verkopen?
Het antwoord op die vraag loopt via de portemonnee van de bewoner of gebruiker van een gebouw. Het vooraf geloofwaardig en betrouwbaar voorspellen van het totale energieverbruik is daarbij essentieel. Als we die stap weten te maken gaat de discussie niet langer over een aanscherping van de EPC-norm. We gaan naar een wereld waarin energie een relevant en tastbaar onderdeel wordt van huisvestingskosten en waarbij de werkelijke prestaties van gebouwen en installaties gewaarborgd worden. Dan wordt het gedrag van gebruikers bespreekbaar en dienen zich mogelijkheden aan voor vergaande energiebesparing in zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw.

Tijdens dit symposium zullen experts uit de hele wereld op het gebied van energiebesparing u informeren over de kansen en mogelijkheden die een goed voorspelbaar energieverbruik bieden voor de bouw- en installatiesector en de factoren die hierbij een rol spelen, zoals de werkelijke prestaties van systemen en het gedrag van bewoners.

Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van de internationale Annex 53 expertmeeting.

Datum 25 april 2012
Tijd 8.30 uur – 17.00 uur
Locatie ss Rotterdam
Voertaal Engels
Kosten € 195,00 inclusief btw, lunch en parkeren

Meer info en aanmelden www.annex53.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties