Tag: Aedes

Aedes ondersteunt leden bij plan CO2-neutrale woningen

23 mei 2017

In de Woonagenda hebben de Aedes-leden afgesproken dat elke woningcorporatie in 2018 een plan heeft om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Aedes ondersteunt haar leden bij het maken van dat plan. De komende jaren gaan woningcorporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger maken. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 uitkomen […]

Blog: EPC 0,4: een impuls voor de nieuwbouw

12 december 2014

Snel snel snel, die omgevingsvergunning indienen voor het einde van het jaar. Nu nog kosten besparen, zodat de VON-prijzen laag kunnen blijven en we de woning nog kunnen verkopen. Is een EPC 0,4 dan echt een bedreiging voor het verkopen van nieuwbouwwoningen of juist een kans? Deze column van Onno Dwars (Vastgoedontwikkelaar/ Manager duurzaamheid, VolkerWessels […]

Antwoord op vragen over de Warmtewet

21 oktober 2013

De Warmtewet, die op 1 januari 2014 ingaat, heeft veel gevolgen voor woningcorporaties en hun huurders. Aedes stelde daarom een handreiking op voor corporaties met antwoorden op de belangrijkste vragen. Door de Warmtewet veranderen corporaties in energieleveranciers. Ze moeten daarom een leveringsovereenkomst aangaan met de verbruikers. Deze handreiking is uiteraard ook interessant voor beleggers in […]

Energieverbruik sociale huurwoningen 2012 licht gedaald

9 augustus 2013

Aedes rapporteert in de jaarlijkse benchmarkrapportage SHAERE de jaarlijkse ontwikkeling van energiebesparing en energielabels van het corporatiebezit. Het totale gasverbruik is licht gedaald door verbetering van de woningen. Opmerkelijk is te zien, dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik met 1,4% is toegenomen. De verklaring hiervoor ligt in het toepassen van nieuwe installaties en mechanische ventilatie. Ook het […]

Cobouw: Gekrakeel rond energielabel

2 juli 2013

“Branche-organisaties uit de bouw zitten met smart te wachten op één energielabel voor de nieuwbouw en bestaande woningen. Voorlopig is het een gebed zonder eind”, schrijft de Cobouw in de Bijlage Duurzaamheid & Energie van vrijdag 29 juni 2013.In het artikel komen de vier branche-organisaties van het Lente-akkoord in de personen Jan Fokkema (NEPROM), Leendert […]

Meer aandacht voor woningventilatie bij corporaties

28 juni 2013

Woningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor woningventilatie. Tegelijkertijd krijgen ze veel klachten over ventilatiesystemen. Dat blijkt uit een peiling over woningventilatie die Aedes onder haar leden hield. Maar liefst driekwart van de 137 woningcorporaties die de vragen beantwoordden, kreeg in 2012 klachten over ventilatiesystemen en binnenmilieu. Slechts 15 procent ontving vorig jaar helemaal geen klachten. […]

Woningventilatie: aansluiten bij bewonerswensen

15 maart 2013

Bij de renovatie van 582 woningen bracht Ymere een nieuw systeem voor woningventilatie aan dat nauw aansluit bij de wensen van de bewoners. Op de website van Aedes vindt u een interview met Energie- en installatiespecialist Yuri Pelser. Hij  vertelt voor welke uitdagingen Ymere stond in het proces en hoe ze opgelost werden.

Programma van Eisen woningventilatie

24 januari 2013

Problemen met ventilatiesystemen van woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners. Om dat te voorkomen heeft Aedes eind 2011 een handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Eisen van het Bouwbesluit 2012 zijn daarin verwerkt. Programma’s van Eisen De handleiding bestaat uit twee Programma’s van Eisen (PvE) voor woningventilatie. Deze zijn te gebruiken bij nieuwbouw en […]

Stuurgroep uitgebreid met Aedes-leden

2 november 2012

De Stuurgroep Lente-akkoord is recent uitgebreid met vier Aedes-leden. Voorheen bestond de Stuurgroep vooral uit NEPROM- en NVB-leden. De Stuurgroep komt vier maal per jaar bij elkaar en stuurt de aanpak van het Lente-akkoord op hoofdlijnen bij. De leden dragen pro-actief bij aan de ambities van het Lente-akkoord door het realiseren van energiezuinige projecten, door […]

Programma van Eisen woningventilatie van Aedes

22 maart 2012

Problemen met ventilatiesystemen van woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners. Om dat te voorkomen heeft Aedes een handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Eisen van het nieuwe Bouwbesluit zijn daarin verwerkt. Programma’s van Eisen De handleiding bestaat uit twee Programma’s van Eisen (PvE) voor woningventilatie. Deze zijn te gebruiken bij nieuwbouw en renovatie. Het […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties