Tag: Akoestiek

Gezonde kantoren bevorderen productiviteit

11 november 2014

Onlangs bracht de World Green Building Council in samenwerking met Jones Lang Lasalle, Lend Lease en Skanska een groot onderzoek uit over de relatie tussen kantoorgebouwen, gezondheid en productiviteit. Als werken in een ‘groen kantoorgebouw’ aantoonbaar gezondere en productievere werknemers zou opleveren, dan zou investeren in zo’n hoogwaardig gebouw voor veel organisaties een ‘no-brainer’ zijn. Het […]

Richtlijn helpt installatiegeluid in woningen te beperken

18 maart 2014

Binnenkort wordt de NTR 5076 ‘Installatiegeluid in woningen’ geïntroduceerd. Hierin worden installatie- en bouwtechnische maatregelen beschreven waarmee kan worden voldaan aan de eisen aan het geluid van woninginstallaties uit het Bouwbesluit 2012. Ventilatie Een belangrijk gedeelte van de NTR gaat over ventilatiesystemen, zowel met mechanische toevoer als met mechanische afvoer en mechanische toe- en afvoer. […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties