Tag: all electric

Rapport “Ervaringen met gasloze wijken” door CE Delft

22 juli 2015

Er is in Nederland al veel ervaring met gasloze nieuwbouwwijken. CE Delft heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de ervaringen in 20 van deze wijken. In het onderzoek is aandacht besteed aan de bewonerstevredenheid, de procesgang bij de totstandkoming van de projecten, de energieprestatie van de woningen en de business case voor betrokkenen. De resultaten van […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties