Tag: BENG

Opinie: Biomassa verbranden of terug naar de bedoeling?

5 oktober 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Opinieartikel van Yuri Pelser (Woon Duurzaam) op persoonlijke titel.  Is BENG eng of valt het allemaal wel mee? Ik weet niet hoe u het zelf ervaart, maar dat de introductie van BENG voor opschudding zorgt is wel duidelijk. Harm Valk […]

BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar

5 oktober 2018

​Zeer recent is bekend geworden dat de softwarepakketten voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe BENG-normen (die op 1-1-2020 ingaan) te laat beschikbaar komen; vermoedelijk pas in het najaar van 2019. NEPROM, NVB en Bouwend Nederland hebben bij minister Ollongren (BZK) aandacht voor dit probleem gevraagd. Marktpartijen dienen minstens een half […]

Mitros en Heijmans realiseren BENG in hoogbouw

21 september 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Verslag van de sessie over BENG bij hoogbouw met Jop van Buchem (Mitros) en Dennis Kuijt (Heijmans) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 11 september 2018 – door René Didde. Tot nu toe zijn er nog weinig voorbeelden van hoogbouw die […]

Webinar: BENG vereist goede uitvoering van isolatie

8 augustus 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Dit artikel is overgenomen van Aannemervak.nl Goede verwerking van isolatiematerialen wordt steeds belangrijker. Bij woningen die volgens de nieuwe BENG-eisen worden ontworpen, is er weinig overcapaciteit meer in de installaties en leiden onverwachte warmteverliezen dus tot comfortklachten. Dat stelde senior […]

“We moeten op een andere manier aan tafel zitten”

26 juni 2018

Verslag van de sessie over contracteren bij BENG-nieuwbouw tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door Henk Bouwmeester. Woningcorporaties en bouwbedrijven zijn gewend om alles tot achter de komma te berekenen en vervolgens in waterdichte contracten vast te leggen. Maar nul-op-de-meterwoningen met een energieprestatievergoeding zijn nieuw. Het is nog een zoektocht. Vereist dat […]

Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen

22 juni 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Dit artikel is overgenomen van de Nieman RI-website Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO₂-reductie. Veiligheid, comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Tijdens een seminar dat op 18 juni jl. plaatsvond […]

De 90%-versie van NTA 8800 in het kort

15 juni 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Op 21 maart 2018 vond bij NEN een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Vernieuwing Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Tijdens deze bijeenkomst werd de 90%-versie van NTA 8800 gepresenteerd. Deze nieuwe bepalingsmethode is inmiddels zo ver uitgewerkt dat ook met de kostenoptimaliteitsstudie is […]

BENG-ontwikkelingen in 2018 en 2019

13 juni 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Deze tekst is overgenomen van RVO.nl. Op dit moment werkt de overheid hard aan de BENG eisen die op 1 januari 2020 van kracht worden. 2018 is daarin een overgangsjaar, waarin veel gebeurt. Hieronder vindt u informatie over het BENG-proces, […]

Norm voor berekening BENG voor 90% klaar

1 juni 2018

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt de NTA 8800, een rekenmethode die wordt ontwikkeld door NEN, TNO, DGMR en Nieman RI in opdracht van het Ministerie van BZK.  In Nederland werken we sinds 1995 met een energieprestatienorm: […]

Aardgasvrij en BENG gaan goed samen

5 april 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Verslag van de sessie over aardgasvrije nieuwbouw die voldoet aan de BENG-eisen, tijdens het ZEN middagcongres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat! – door Henk Bouwmeester. Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen (bijna) energieneutraal zijn (BENG). Vanaf 1 juli van dit jaar vervalt […]

DGMR en TU Delft: “Geen inperking ontwerpmogelijkheden met BENG”

23 maart 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Architecten die ontwerpen volgens de BENG-regelgeving behouden in principe hun ontwerpvrijheid. Dat blijkt uit een onderzoek van DGMR en TU Delft. Wel moet er bij de eerste schetsen al worden nagedacht over energie-efficiënte maatregelen. DGMR publiceerde er een whitepaper over […]

Aardgasvrij, BENG en duurzaam bouwen op de kaart

9 maart 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Aardgasvrije gebouwen worden de norm. Alle nieuwbouw moet voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) – vanaf 1 januari 2020. Daarbij neemt de roep om circulair bouwen toe. Geschikte technieken en goede praktijkvoorbeelden vindt u nu met de […]

BENG-eisen geen gelopen race

13 februari 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Dit interview met Claudia Bouwens verscheen op 9 februari op Duurzaam Gebouwd Als programmaleider kennisoverdracht en stimulering van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) heeft ir. Claudia Bouwens goed zicht op de ontwikkelingen rond BENG. Dat nieuwbouw nu versneld van […]

BENG 1 mogelijk schilindicator-plus

16 januari 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Op 28 november organiseerde het ministerie van BZK een klankbordbijeenkomst over BENG om alle brancheverenigingen te informeren over de voortgang van BENG. De eerste BENG eis wordt door het ministerie aangepast: ventilatie wordt een forfaitaire waarde in de eerste BENG-eis. […]

BENG-eisen per 1 januari 2020 van toepassing op bouwaanvraag

8 december 2017

Vanaf eind 2020 zullen alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. Om dit mogelijk te maken heeft minister Ollongren (BZK) besloten dat de BENG-eisen van toepassing zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. 

Warmteoverdracht naar de buren kan aanzienlijk zijn

17 november 2017

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   In een appartementengebouw heeft warmteoverdracht via woningscheidende wanden volgens de bepalingsmethode NEN 7120 geen effect op BENG-1. Toch kan die in de praktijk aanzienlijk zijn. Wat is het effect daarvan? Deze vraag werd gesteld binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten. Nieman Raadgevende […]

Kan een kleine vrijstaande woning aan BENG voldoen?

17 november 2017

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Zeer kleine woningen, ook wel bekend als tiny houses, worden populair. Hoe scoren ze bij de voorgenomen energieprestatie-eis voor 2021? Deze vraag werd gesteld binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de effecten berekend. Het blijkt dat deze woningen […]

Praktijkvragen over BENG beantwoord

17 november 2017

Bij het Lente-akkoord/ZEN worden steeds meer projecten ingediend die (bijna) voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Wat kunnen we van die projecten leren? Welke keuzes maken de indieners en wat zijn de ervaringen? Waar lopen zij tegenaan?

Waaraan moet goede zonwering voldoen?

10 november 2017

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Goede zonwering is een integraal onderdeel van een energiezuinige woning. Waaraan moet goede zonwering voldoen? En waarom telt alleen gebouwgebonden buitenzonwering die van binnenuit te bedienen is, mee in de BENG-berekening? Deze vragen werden gesteld binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten. Ze […]

NOM, BENG en ZEN: wat zijn de verschillen?

17 oktober 2017

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Verslag van de sessie over NOM, BENG en ZEN tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Anton Coops. De één vindt de term Nul-op-de-Meter een prachtige vondst, de ander wordt duizelig van al die afkortingen […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties