Tag: Bewonerscommunicatie

Ander gedrag door simpele technologie

18 mei 2016

Dit artikel verscheen op 9 mei in Cobouw. Hoe verander je het gedrag van bewoners? Door hen gebruiksvriendelijke technologie te geven, blijkt uit een grootschalig onderzoek van Charlotte Kobus, promovenda aan de TU Delft. Bewoners zijn in staat en bereid hun energieverbruik blijvend te veranderen, mits zij worden ondersteund door goed ontworpen, gebruiksvriendelijke technologie. Charlotte […]

Beknopt verslag themagroep bewonerscommunicatie

12 februari 2016

Op dinsdag 26 januari 2016 vond in het informatiecentrum Rijswijk Buiten de eerste bijeenkomst van de ZEN themagroep Bewonerscommunicatie plaats, onder voorzitterschap van Helen Visser van Bouwend Nederland. Deze themagroep gaat niet over communicatie die nodig is voor een aankoopbeslissing of medewerking aan een renovatietraject. Het gaat om communicatie, na verkoop of verhuur, die nodig […]

Tevredenheidsonderzoek: comfortabel wonen in RijswijkBuiten

7 januari 2016

RijswijkBuiten is de eerste grote energieneutrale nieuwbouwwijk van Nederland. In 2013 zijn de eerste huizen opgeleverd. De meetgegevens van het gebouwgebonden energieverbruik zijn tot nu toe veelbelovend. Deze gegevens zeggen echter weinig over hoe de bewoners het comfort in de woningen (temperatuur, geluid van de installaties, luchtkwaliteit, etc.) ervaren. Ook geven de cijfers weinig inzicht […]

Zeer energiezuinige nieuwbouw: Hof van Heden in Zoetermeer

18 december 2015

In de wijk Oosterheem in Zoetermeer verrijzen in 2016 veertig nieuwbouwwoningen, waarvan zestien zogenaamde ‘nul-op-de-meter woningen’. Nog nooit zijn er zoveel van deze koopwoningen die per saldo geen energie verbruiken tegelijkertijd in de markt gezet. Eind november was er een informatieavond waar potentiële kopers zich lieten voorlichten over de huizen, de materialen, de tuinen en […]

Aanmelden ZEN-themagroep Bewonerscommunicatie

18 december 2015

Door de toename van complexe technieken in woningen wordt bewonerscommunicatie en koper begeleiding belangrijker.  Veel bedrijven werken al aan het verder professionaliseren van de bewonerscommunicatie en kopersbegeleiding. Graag bespreken wij de meest recente ervaringen en ontwikkelingen met leden uit het ZEN-platform. De ZEN-themagroep Bewonerscommunicatie gaat niet over communicatie die nodig is voor een aankoopbeslissing of […]

Wonen in een huis zonder gas

20 oktober 2015

Energieadviseur Joost Rienks schreef voor ENSOC een uitgebreid artikel over zijn eigen ervaringen met wonen in een huis zonder gasaansluiting. Hieronder een ingekorte versie van zijn verhaal. De volledige tekst vindt u op de ENSOC-website. Let goed op als koper Voor, tijdens en na de oplevering bleek dat zelfs bewezen technieken lastige materie kunnen zijn […]

Met bewonerscommunicatie is een wereld te winnen

15 oktober 2015

Verslag van de werksessie ‘Bewonerscommunicatie’ onder leiding van Ilse van den Berg (Geregeld Ilse) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 13 oktober – door Henk Bouwmeester Hoe neem je bewoners van een (bijna) energieneutrale woning mee in het proces? Hoe zorg je dat zij op de juiste manier omgaan met de woning en de soms ingewikkelde […]

ZEN met de bewoner als uitgangspunt – de praktijk (deel 1)

9 oktober 2015

Het platform ZEN wil Zeer Energiezuinige Nieuwbouw realiseren, met de bewoner als uitgangspunt. Hoe doe je dat?  De komende tijd laten we waardevolle onderzoeken en projecten de revue passeren. Geen academische verhandelingen, maar concrete tips, do’s en don’ts en best practices. Deze keer: RVO-Infoblad Energie-eisen en woonwensen  Het RVO-Infoblad Energie-eisen en woonwensen is een publicatie uit 2012, […]

RWS Goes kiest voor innovatief ijsbuffersysteem

8 oktober 2015

De interesse voor energieneutraal wonen groeit. Vele honderden woningzoekenden schreven zich onlangs in voor de 21 nieuwbouwwoningen die woningcorporatie RWS Goes laat bouwen aan de Witte de Withstraat en de Abel Tasmanstraat in Goes-West. Het ‘IJs van Columbus’ zorgt er straks voor dat de bewoners er warmpjes bijzitten. Het ‘IJs van Columbus’ is een systeem waarbij […]

Energiesprong onder de loep: waar worden bewoners blij van?

5 juni 2015

Op maandag 1 juni gaven Niels Sijpheer (Energiesprong) en Wouter Borsboom (TNO) een presentatie tijdens het Nulnu 2015 congres in Utrecht. Ze namen enkele Energiesprong-projecten onder de loep. Drie vragen stonden centraal tijdens hun presentatie: wat werkt en wat niet? Welke (prestatie) afspraken worden gemaakt? Wat vinden de bewoners ervan?    Tevreden bewoners en goed werkende techniek […]

ZEN in de praktijk: “Wie het ziet, wil het hebben”

29 mei 2015

Tijdens de kickoff-bijeenkomst van het ‘ZEN voor de Klant’ platform vertelden vertegenwoordigers van diverse ontwikkelaars en bouwbedrijven over hun ervaringen met consumenten als het gaat om Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. ‘Een energienota-nulwoning verkoopt zichzelf. Bewoners in een standaard nieuwbouwwoning klagen als zij een energienota moeten betalen en de buren niet’, ervaart Onno Dwars (VolkerWessels Vastgoed). ‘Energieneutrale nieuwbouw […]

Bewoners tevreden over Nul op de Meter nieuwbouw

8 mei 2015

Energiesprong heeft bij een Nul op de Meter nieuwbouwproject het energieverbruik en de bewonerstevredenheid laten onderzoeken door RIGO, Van Beek en TNO. Conclusie: de beloofde prestaties worden gehaald en de bewoners zijn tevreden. In het project zijn zonnepanelen (PV) en HR-ventilatie toegepast in combinatie met een goed geïsoleerde en kierdichte schil (RC = 4,1 m²·K/W). […]

Fors lager energieverbruik in duurzame wijk Nieuw Kortenoord

6 februari 2015

In de Wageningse nieuwbouwwijk Nieuw Kortenoord, waarin BPD (voorheen Bouwfonds) actief is, weten ze wat energie besparen is. Zestig procent minder energiegebruik in en om het huis is de huidige score.  De campagne ‘Groen Licht’ wil het energiebewustzijn van de wijkbewoners vergroten. Eén op de drie woningen in de Wageningse nieuwbouwwijk lag afgelopen jaar aan […]

Bewonersenquête balansventilatie

7 november 2014

Wat vinden bewoners van balansventilatie? Zijn ze er (bijna) altijd ontevreden over? Of is hun oordeel afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering? Op dergelijke vragen hopen de partners van het Lente-akkoord binnenkort antwoord te kunnen geven. Begin oktober 2014 zijn er 980 enquêtes verstuurd naar bewoners van nieuwbouwwoningen met balansventilatie. De geselecteerde nieuwbouwprojecten kenmerken zich […]

Consumentenvoorlichting over energiegebruik met Ezie

27 juni 2014

Grip krijgen op de energiebestedingen, dat lukt nog lang niet iedereen. Gemiddeld gaat bij een Nederlands huishouden één maandsalaris van het netto-inkomen naar de energierekening. Wij berichtten al eerder over Ezie, een online tool die consumenten helpt bij het verlagen van het energiegebruik. In tegenstelling tot methodieken zoals het Energielabel voorspelt Ezie het totale energiegebruik. […]

Helft consumenten let op stookgedrag

17 april 2014

De helft van de mensen, die op Langlevejehuis.nl een test hebben gedaan, zet de verwarming een uur voor het slapen gaan alvast lager. Dat is een goed begin, maar er valt nog veel te winnen. Langlevejehuis.nl helpt consumenten op een leuke en laagdrempelig manier op weg naar meer energiebesparing. Daarvoor is samen met Milieu Centraal […]

Gebruikshandleiding voor passief wonen

11 april 2014

De Stichting PassiefBouwen heeft een handleiding voor wonen in een passief huis samengesteld. Hoewel een aantal zaken bijna vanzelf gaan in zo’n woning, moeten bewoners hier en daar hun gedrag aanpassen. Om de beste resultaten te boeken, is het nodig dat de bewoners verstandig met de ventilatie en de zonwering omgaan. Bij de montage van […]

RVO: Veel energiewinst te boeken met warmtesystemen

30 januari 2014

HR-ketels, zonne- of warmtepompboilers. De energiebesparingen van deze warmtetechnieken zien er mooi uit op papier. Maar tot voor kort was niet duidelijk hoe ze in de praktijk van een bewoond huis functioneerden. Rendeerden ze dan net zo goed? Een unieke veldtest biedt duidelijkheid.  Het onderzoek startte in 2011. In totaal werden in 80 huishoudens 5 specifieke warmtetechnieken […]

Veel kennis te halen op nieuwe site van RVO

17 januari 2014

Agentschap NL is opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en heeft een nieuwe website, rvo.nl, waar veel kennis te halen valt. Zoals de publicatie Bewonersgedrag en bewonersvoorlichting bij zeer energiezuinige woningen. Hierin staat op een rij wat u kunt leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Hoe zorgt u voor energiezuinige […]

PlusWonen en de nieuwe norm die ‘Energienota nul’ heet

15 november 2013

Verslag van de presentatie die Onno Dwars (VolkerWessels) gaf tijdens de Lente-akkoord themabijeenkomst ‘Naar Energienota Nul’ op 31 oktober 2013. “EPC weg ermee”, begint conceptontwikkelaar Onno Dwars van VolkerWessels Vastgoed provocerend. “EPC is net als de CO2-uitstootnormen voor nieuwe auto’s die de auto-industrie claimt. Ze zijn niet te meten en ze zijn ook niet waar  te […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties