Tag: Binnenklimaat

Tips ter voorkoming van lekken, koudebruggen en onnodige handelingen in de gevel

15 maart 2019

Verslag van de sessie Weg met het stelkozijn! Door Carl-peter Goossen (BouwNext) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 februari 2019 – door Henk Bouwmeester. Ramen bepalen in hoge mate het comfort van een woning. Ze zijn ook bepalend voor de kwaliteit van het binnenmilieu en de energieprestatie. De standaard SBR bouwdetails gaan nog uit van […]

Natuurlijke airconditioning: een nieuwe manier van denken

5 maart 2019

Verslag van de sessie “Energiezuinige natuurlijke ventilatie met een zonneschoorsteen” met Ben Bronsema (Earth, Wind & Fire) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 februari 2019 – door Henk Bouwmeester Installateur, onderzoeker en docent Ben Bronsema is een autoriteit op het gebied van luchtbehandeling. Het is zijn lust en leven. Toch ziet hij in de airconditioning […]

Bouwers tekenen voor gezonde gasloze nieuwbouw

12 maart 2018

Dit artikel van Paul Diersen verscheen op 9 maart in Aannemervak ‘Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om gezonde aardgasloze nieuwbouwwoningen te realiseren’. In de regio Noord-Holland Noord actieve bedrijven en organisaties zetten donderdagmiddag hun handtekening onder dit statement. Al eerder op de middag spraken de gemeenten de ambitie uit om alle nieuwbouwwoningen zonder […]

NeroZero lab geopend met bakken pannenkoek

12 maart 2018

Fijn stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. 90% van de blootstelling aan fijnstof doen we op in gebouwen. Diverse onderzoeken laten zien dat binnen-bronnen, naast fijnstof dat van buiten komt, ook een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren. Vooral tijdens en na het koken zijn de fijnstofniveaus verhoogd. Om het belang van goede kookafzuiging als onderdeel […]

Longfonds aan het woord over kwaliteit binnenlucht bij RTLZ

19 september 2017

De binnenlucht in woningen en op werkplekken is vaak ongezond door allerlei soorten verontreiniging. Daarom is het voor onze gezondheid van groot belang dat er goed geventileerd wordt. Dat zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, in een item van het programma Doe maar duurzaam van RTLZ. “We staan vaak niet stil bij de kwaliteit […]

Opinie: Gezond en duurzaam door meer dynamiek

26 mei 2016

Dit artikel van Ir. F.J. (Jaap) Wiedenhoff MBA, Partner en senior adviseur bij ABT, verscheen op 9 mei in Cobouw Oncomfortabele gebouwen zijn gezonder, prettiger, leuker en passen beter bij de mens. Die conclusie dringt zich op als je de vele studies bekijkt rond comfort en gezondheid in gebouwen. Onze manier van bouwen, gericht op […]

Gaat energiezuinigheid woningen ten koste van gezondheid?

20 mei 2016

Dit artikel van Tijdo van der Zee verscheen eerder in vakblad Gawalo, nummer 5, mei 2016 Door de opkomst van nul-op-de-meterwoningen lijkt alle aandacht in de bouw naar energiebesparing te gaan. De gezondheid van bewoners als maatstaf voor een goede woning, verdwijnt teveel naar de achtergrond, waarschuwen verontruste adviseurs. Om het tij te keren wordt de discussie over een […]

Opinie: Naar een gezondheidslabel voor huizen?

17 maart 2016

Een gezondheidslabel voor huizen. Dat wil Willem Koppen (51). Hij was directielid van een middelgrote projectontwikkelaar uit Noord-Holland. “De helft van de woningen in Nederland is aantoonbaar ziekmakend.” Koppen maakt zich grote zorgen en doet een oproep voor gemeenschappelijke actie en samenwerking. “Voordat ik ziek werd bouwde ik mee aan honderden woningen per jaar. Pas […]

RIVM-rapport: Radon en thoron in Nederlandse woningen vanaf 1930

2 oktober 2015

In vrijwel alle Nederlandse woningen is de concentratie van zowel radon als thoron laag. Dat blijkt uit onderzoek naar radon en thoron dat het RIVM in 2013 en 2014 in ruim 2500 woningen in Nederland (bouwjaar 1930 en later) heeft uitgevoerd. Het is wereldwijd voor het eerst dat op deze schaal onderzoek is gedaan naar […]

Blog: Gezond Gebouw

21 augustus 2015

De belangstelling voor gezonde gebouwen neemt toe. Dat is mooi en ook eigenlijk wel logisch, want we leven een groot deel van onze tijd tussen de vier muren van ons huis en onze werkplek. Gezondheid zou dan ook een vanzelfsprekend kwaliteitsaspect van gebouwen moeten zijn. Helaas is dat nog nauwelijks het geval. Vanuit dat bewustzijn […]

Gezonde kantoren bevorderen productiviteit

11 november 2014

Onlangs bracht de World Green Building Council in samenwerking met Jones Lang Lasalle, Lend Lease en Skanska een groot onderzoek uit over de relatie tussen kantoorgebouwen, gezondheid en productiviteit. Als werken in een ‘groen kantoorgebouw’ aantoonbaar gezondere en productievere werknemers zou opleveren, dan zou investeren in zo’n hoogwaardig gebouw voor veel organisaties een ‘no-brainer’ zijn. Het […]

Blog: Vragen bewoners wel om gezonde woningen?

10 november 2014

Vraag een woonconsument of hij woont in een “gezonde” woning en hij zal je verbaasd aankijken. “Hoezo gezond? Waarom zou mijn woning niet gezond zijn?” Van een gemiddelde bewoner kun je deze verbazing en vraagstellingen zeker verwachten. Deze column van Frans de Haas (Directeur onderzoeks- en adviesbureau de Haas & Partners) verscheen op Duurzaam Gebouwd op […]

Brochure: Ventilatie, ruggengraat van het klimaatconcept

20 oktober 2014

Ventilatietechniek wordt steeds belangrijker. Meer en meer vormt het de ruggengraat van het klimaatconcept.  Of het nu in een woning, kantoor, industriehal, ziekenhuis of school is; niemand functioneert goed in een ruimte waar het onfris ruikt, waar het benauwd of bedompt is, of waar tocht vrij spel heeft. Slechte ventilatie leidt tot een gevoel van […]

Zonnepanelen op daken Amsterdamse basisscholen

3 april 2014

Stadsdeel Zuid stelt 2,1 miljoen beschikbaar voor verbetering van het binnenklimaat op basisscholen. Dit zorgt voor lagere energielasten, daling van het ziekteverzuim én betere leerprestaties. Woensdag 26 maart ondertekenden Stadsdeel Zuid en bouwbedrijf Janssen-de Jong Bouw Hengelo BV het contract voor het verbeteren van het binnenklimaat en energieprestaties op basisscholen in Zuid. Janssen-de Jong BV […]

Opinieartikel: Binnenklimaat scholen verbeteren met crowdfunding

3 april 2014

Iedereen is het er wel over eens dat het binnenklimaat in scholen aangepakt moet worden. De investeringskosten vormen vaak de bottleneck. Ir. Gert Harm ten Bolscher (DWA) stelt voor om het anders aan te pakken. Door middel van crowdfunding kan op een kostenneutrale manier het binnenklimaat worden verbeterd én de school kan tegelijkertijd verduurzamen op energiegebied.  […]

Frisse, energiezuinige school in Reusel-De Mierden

14 februari 2014

Scholen moeten duurzaam, energiezuinig en fris worden gebouwd. Een mooie vormgeving is meegenomen, maar minder belangrijk. Vinden gebruikers! En dus hoort ook de opdrachtgever daar van uit te gaan, vindt de gemeente Reusel-De Mierden. Door het gezamenlijk optrekken van gemeente en gebruikers, zetelt de nieuwe BredeSchoolPlus sinds juni 2010 in een zeer frisse, energiezuinige en […]

Gezocht: innovatieve opdrachtgever met te revitaliseren gebouw

14 januari 2014

De 78-jarige Benjamin Bronsema promoveerde op 7 juni 2013 aan de TU Delft op de airconditioning van gebouwen met natuurlijke middelen. Volgens Bronsema is er geen mechanische ventilatie nodig om een prettig binnenklimaat én een energiepositief kantoor te realiseren. Hij wil hiervoor vallend water, zon en wind gebruiken. En hij wil dit toepassen in een […]

Deal De Stroomversnelling: 111.000 huurwoningen naar energienota=0

25 juni 2013

Enkele bouwers en woningcorporaties tekenden op 20 juni de deal ‘Stroomversnelling’, voor de renovatie van 11.000 woningen. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 1. huurders betalen hun […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties