Tag: Bouwend Nederland

Blog: EPC 0,4: een impuls voor de nieuwbouw

12 december 2014

Snel snel snel, die omgevingsvergunning indienen voor het einde van het jaar. Nu nog kosten besparen, zodat de VON-prijzen laag kunnen blijven en we de woning nog kunnen verkopen. Is een EPC 0,4 dan echt een bedreiging voor het verkopen van nieuwbouwwoningen of juist een kans? Deze column van Onno Dwars (Vastgoedontwikkelaar/ Manager duurzaamheid, VolkerWessels […]

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

30 september 2014

De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” geeft een overzicht van de huidige financierings-mogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financierings-mogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen. Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 2: Smit’s Bouwbedrijf

25 april 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Smit’s Bouwbedrijf vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? “Toen wij in juni 2012 hoorden dat er […]

Cobouw: Gekrakeel rond energielabel

2 juli 2013

“Branche-organisaties uit de bouw zitten met smart te wachten op één energielabel voor de nieuwbouw en bestaande woningen. Voorlopig is het een gebed zonder eind”, schrijft de Cobouw in de Bijlage Duurzaamheid & Energie van vrijdag 29 juni 2013.In het artikel komen de vier branche-organisaties van het Lente-akkoord in de personen Jan Fokkema (NEPROM), Leendert […]

Stimuleer ook energiezuinige nieuwbouw

1 maart 2013

NEPROM, NVB en Bouwend Nederland vragen minister Blok om stimuleringsmaatregelen uit het Woonakkoord ten goede te laten komen aan energiezuinige nieuwbouw.

Rechtsgeldig Energielabel gevraagd

8 januari 2013

NEPROM, NVB, Bouwend Nederland en Aedes hebben minister Blok opgeroepen om ontwikkelingen rond het Energielabel Nieuwbouw in gestaag tempo door te voeren.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties