Tag: BZK

Temperatuur tapwater en legionella

4 november 2019

Dit artikel is gebaseerd op een artikel in Gawalo, publicatiedatum 25 oktober. In nieuwbouwwoningen bepaalt het tapwaterverbruik een belangrijk deel van de energierekening. Bepalend is de temperatuur van het water: hoe hoger deze is, hoe meer energie het kost. Kan de wettelijk vereiste temperatuur van tapwater op termijn naar beneden? De NEN 1006-eis voor warm […]

Lange-termijnverkenning energieneutrale gebouwde omgeving

4 juli 2016

In het afgelopen jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt aan de lange-termijnverkenning ‘Energie in de gebouwde omgeving’, voor de jaren 2020 tot 2050. De uitdaging is om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, met veel lagere CO2 emissies en nog steeds betaalbare woon- en bedrijfslasten. In de lange-termijnverkenning worden de beleidsopties […]

BZK presenteert opvolger EPC tijdens congres Nulnu 2015

5 juni 2015

Op 1 juni vond in Utrecht het congres Nulnu 2015 plaats. Het congres presenteerde de leerpunten van energiebesparing in de bouw in binnen- en buitenland.  Ook werd de berekeningsmethode voor passiefbouw toegelicht. Er wordt hard gewerkt aan een goede Nederlandse vertaling, die na de zomer klaar zal zijn. Het verleiden van de klant tot een […]

Blog: EPC 0,4: een impuls voor de nieuwbouw

12 december 2014

Snel snel snel, die omgevingsvergunning indienen voor het einde van het jaar. Nu nog kosten besparen, zodat de VON-prijzen laag kunnen blijven en we de woning nog kunnen verkopen. Is een EPC 0,4 dan echt een bedreiging voor het verkopen van nieuwbouwwoningen of juist een kans? Deze column van Onno Dwars (Vastgoedontwikkelaar/ Manager duurzaamheid, VolkerWessels […]

Energielabel voor nieuwbouwwoning krijgt A zonder plusjes

6 november 2014

Het energielabel dat vanaf januari 2015 voor woningbouw wordt ingevoerd, blijft beperkt van G tot A. Er komen geen woninglabels met A+ of A++. Dat heeft het ministerie van BZK in oktober besloten. Dit besluit is een gevolg van de weerstand die het voorstel van het ministerie bij marktpartijen had opgeroepen.  Het ministerie had eerder […]

Verlenging kennisprogramma Lente-akkoord

20 oktober 2014

Het Lente-akkoord heeft als doelstelling 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015.  Met de EPC-aanscherping van 1 januari 2015 is deze doelstelling op papier volbracht. Maar het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma stopt niet per 1 januari. Ook in 2015 helpen we u nog om praktische problemen met vergaande energiereductie te tackelen. De minister van BZK heeft onlangs […]

Datum indiening blijft bepalend voor hoogte EPC

6 oktober 2014

De aanscherping van de EPC treedt per 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht regelt of de datum van indiening danwel de datum van vergunningverlening bepaalt welk Bouwbesluit van toepassing is. Doordat overgangsrecht ontbreekt zou men kunnen denken dat dit keer de datum van vergunningverlening bepalend […]

Programma Nationaal Energielabel Congres is bekend

30 september 2014

Rondom het Energielabel gaat veel veranderen. Zowel bij de woningbouw als bij de utiliteit. Het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op woensdag 8 oktober tijdens Energie 2014, gaat nader in op de verschillende veranderingen. Het dagprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 09.30 uur  Ontvangst met koffie 10.00 uur  Plenaire opening 10.20 uur  […]

Onderzoek over nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw

27 juni 2014

In 2015 treedt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw in werking. Het is belangrijk dat de communicatie over dit nieuwe stelsel zo goed mogelijk verloopt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Instituut voor Bouwkwaliteit onderzoeken hoe gemeenten, bouwbedrijven en ontwikkelaars tegenover deze nieuwe manier van werken staan en op […]

Voorlopig energielabel woningen komt eraan in 2015

10 juni 2014

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel voor hun woning toegestuurd. Dit meldt het ministerie van BZK op hun website. Met dat voorlopige energielabel krijgen zij inzicht in de energieprestatie van hun woning en kunnen zij efficiënte besparingsmaatregelen nemen om de energiekosten te verlagen. Op het moment dat eigenaren […]

Vragen en antwoorden over Energielabel Utiliteitsbouw

17 april 2014

Hoe hoog wordt de boete bij ontbreken van een energielabel voor utiliteitsbouw? En mag iedereen zo’n energielabel verstrekken? Twee voorbeelden van vragen die regelmatig worden voorgelegd aan het Lente-akkoord. Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft hier […]

FAQ Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen over het energielabel utiliteitsbouw voor u op een rij gezet. De antwoorden zijn opgesteld in nauw overleg met het ministerie van BZK en RVO.nl. Staat uw vraag […]

EPC in 2015 toch naar 0,4 voor woningbouw

15 januari 2014

De EPC wordt per 2015 toch aangescherpt naar 0,4. Dit besloot de Tweede Kamer  op 18 december 2013. De aanscherping geldt alleen voor woningbouw. In de afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL een studie uitgevoerd naar de voorgenomen aanscherping van de EPC-waarden voor woningbouw (van 0,6 naar 0,4) […]

Rapportage Energie WoON-2012 onderzoek

6 december 2013

Om de zes jaar wordt in opdracht van BZK onderzocht hoe de energiebesparing in de gebouwde omgeving vordert. Eerder deze week kwam het nieuwste Energie WoON onderzoek uit. Het onderzoek betreft alle bestaande woningen. Als u voor de woningen met A-label “nieuwbouw” denkt,  kunt u uit dit rapport belangrijke inzichten oppikken. De Nederlandse woningvoorraad is […]

Duurzaam transformeren van kantoren

8 november 2013

Nog nooit was de leegstand van kantoorgebouwen zo groot. Zestien procent van de kantooroppervlakte in Nederland staat te koop of te huur. De vraag waar veel partijen mee worden geconfronteerd is: hoe kunnen we succesvol een nieuwe én duurzame invulling te geven aan leegstaande vierkante meters? Het rapport ‘Duurzame transformatie van kantoren naar woningen’ geeft […]

Markt wil verder met Energielabel Nieuwbouw

26 april 2013

De markt wil verder met het opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw, hoe dan ook. Bij voorkeur verplicht, maar als het niet anders kan: vrijwillig. Dat was de belangrijkste conclusie  van de informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw op 18 april in restaurant Zuiver in Utrecht. Ruim honderd aannemers, ontwikkelaars, corporaties en energie-adviseurs blikten terug op de ervaringen in het zojuist afgesloten implementatietraject en keken vooruit […]

Eindrapportage Implementatietraject opnameprotocollen nieuwbouw gereed

23 april 2013

Het afgelopen half jaar zijn twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten bij oplevering getoetst op de gerealiseerde energieprestatie (EPC). Dit is gedaan aan de hand van een opnameprotocol voor woningbouw en voor utiliteitsbouw, versie 2.9 van september 2012. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen, en ook met […]

Informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw

1 maart 2013

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de toepassing van het energielabel in uw projecten, organiseren het Lente-akkoord en Agentschap NL op donderdagmiddag 18 april een informatiebijeenkomst. Gerben Roest, ambtenaar van het ministerie van BZK heeft toegezegd om de stand van zaken rond het energielabel toe te lichten. Hans van Eck, Agentschap NL […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties