Tag: Circulair

Gezocht: voorbeelden van circulaire woningbouw

26 oktober 2018

ZEN/Lente-akkoord zoekt naar praktijkvoorbeelden van nieuwbouwwoningen waarin principes van circulair bouwen te zien zijn. De themagroep Circulair Bouwen gebruikt die voorbeelden in een factsheet met praktische vuistregels voor ontwerp en uitvoering. Bouwen zonder afval Circulair bouwen is bouwen zonder afval, met minimaal gebruik van grondstoffen en met respect voor de leefomgeving. En dat niet alleen […]

ZEN Themagroep Praktische ontwerpvuistregels voor circulair bouwen

28 juni 2018

Dinsdagochtend 18 september, 10:00-12:00 uur, midden van het land Niet alleen de energieprestatie van een gebouw is maatgevend voor duurzaamheid. De milieu-effecten van de gebruikte grondstoffen en materialen tellen ook mee. Het is de kunst het optimum te vinden. Ontwikkelaars en bouwers binnen het ZEN platform geven aan dat zij verdieping wensen op het gebied […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties