Tag: Consumentenvoorlichting

90% van consumenten heeft belangstelling voor duurzaam wonen

5 juni 2020

In 2019 heeft Motivaction in opdracht van BPD een consumentenonderzoek gedaan naar attitudes omtrent duurzaam wonen. Belangrijkste conclusie: de wil is er maar het ontbreekt de consument aan de juiste informatie om de goede keuzes te maken. In mei 2019 meldde het Nibud dat 43% van de Nederlandse huiseigenaren niet van plan is om binnen […]

Gedragspsychologie in marketing

27 juni 2017

Verslag van de ZEN-sessie door Urbain van het Erve (BPD) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) op 20 juni – door René Didde Urbain van het Erve van BPD laat aan de hand van een project met zes energieneutrale woningen in Prinsenpoort in Zwolle zien hoe getracht werd potentiële kopers van een huis in dit deelgebied in […]

ZEN-marketing in de praktijk: De Nobelhorst

2 mei 2017

Tijdens de ZEN platformbijeenkomsten wordt steevast aandacht besteed aan de marketing van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, door bijvoorbeeld experts op het gebied van gedragspsychologie aan het woord te laten. Goede praktijkvoorbeelden zijn er inmiddels ook. Op de website Nobels Leven bijvoorbeeld, staat een helder en aantrekkelijk verhaal over de techniek achter de ZEN-woningen in de Nobelhorst, in […]

Verslag: Vrouwen zijn de sleutel tot succes

15 maart 2017

Verslag van de kennissessie Marketing met Niels Götz (5plus1) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Volgens Amerikaans onderzoek neemt in 85% van de gevallen de vrouw binnen het gezin de beslissing over aankopen. Dat terwijl de marketing voor energiebesparing in het verleden altijd op mannen […]

Opinie: ‘Weg met de smalle kijk op duurzaamheid’

16 februari 2016

De vastgoedbranche heeft een te smalle kijk op duurzaamheid, stelt marketingmanager Tineke Groenewegen. Dat gaat ten koste van écht duurzame oplossingen. Hoe we dit veranderen? Door klantwaarde en gebruikers centraal te stellen. Dit blog van marketingmanager Tineke Groenewegen (Blauwhoed) verscheen op 12 februari op de Blauwhoed-website.  ‘De drie pijlers van duurzaamheid zijn People, Planet en […]

Zeer energiezuinige nieuwbouw: Het Verborgen Geheim

9 februari 2016

Het Verborgen Geheim wordt een groene woonwijk aan de stoere Heysehaven in Rotterdam. In meerdere fases worden er tussen 2016 en 2023 in totaal 170 energieneutrale kadewoningen, tweekappers en rijwoningen gerealiseerd.  Alle huizen in de wijk Het Verborgen Geheim worden Nul-op-de-Meter. De zonnepanelen op het dak wekken voldoende stroom op voor zowel de installaties als […]

Panklare informatie voor uw potentiële kopers of huurders

4 februari 2016

Aanbieders van nieuwbouw en andere professioneel betrokkenen kunnen voor vakkennis en consumenteninformatie voortaan terecht op het kennisplatform van de consumentenwebsite www.bewustnieuwbouw.nl. Deelname aan het platform is kosteloos. Het platform BewustNieuwbouw.nl – een initiatief van de NEPROM – biedt allerhande informatie die professionele partijen kunnen gebruiken in de communicatie richting hun (potentiële) kopers of huurders. De […]

Succesvolle innovaties stellen consument centraal

15 januari 2016

Om de energiedoelen voor 2020 en 2023 te halen zijn duurzame innovaties hard nodig. Maar hoe slim ze ook zijn, de uitvoering gaat lang niet snel genoeg. Nieuw onderzoek beschrijft de oorzaken én oplossingen. Conclusie: kijk wat consumenten echt willen. Het succes van energie-innovaties hangt sterk af van sociale factoren. Omarmen consumenten en ondernemers de […]

Energie innovaties meer sexy maken .. via Harry. Pardon: Harriët.

18 december 2015

Energie innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan allerlei landelijke/ Europese beleidsdoelstellingen. Zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot en de opwek van duurzame energie. Helaas worden zonneboilers, warmtepompen of infraroodpanelen niet in grote getalen door de consument gekocht. Waarom eigenlijk niet? Voor de Topsector Energie/ RVO.nl verrichtte 5plus1 hier onderzoek naar. Dit artikel van Niels […]

Aanmelden ZEN-themagroep Marketing

18 december 2015

De ZEN-themagroep Marketing verdiept zich in de vraag hoe in de marketing van ZEN woningen gebruik kan worden gemaakt van gedragspsychologie. Hoe verbind je de energie-opgave aan de beleving, behoeften en belangen van consumenten en eindgebruikers? Wat zijn de do’s en don’ts? Menselijk gedrag is voor klein deel te sturen door bewuste beslissingen. Daarbij zijn […]

Meer inzicht in bewonersgedrag – 3 reclameboodschappen

14 december 2015

Verslag van de werksessie ‘Bewonersgedrag en energiezuinige nieuwbouwhuizen’ door Bert Pol (Tabula Rasa) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 10 december – door René Didde Hoe steek je de marketing in, gelet op bewonersgedrag? Wat zijn leerzame inzichten om potentiële kopers tot een ZEN-woning te verleiden? Bert Pol, die eerder een plenaire lezing hield, presenteert een […]

Let op onbewust gedrag bij kopen woning

14 december 2015

Verslag van de plenaire inleiding ‘Bewonersgedrag en energiezuinige nieuwbouwhuizen’ door Bert Pol (Tabula Rasa) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 10 december – door René Didde Bij gedragsbeïnvloeding moeten we ons rekenschap geven dat slechts 5 procent van het menselijk gedrag bewust of gepland gedrag is. De rest, 95 procent, is automatisch gedrag. Dat gedrag vertoon […]

Facts are facts but perception is reality

15 oktober 2015

Verslag van de werksessie ‘Woonconsumenten en energiebesparing’ onder leiding van Bas van de Griendt (BPD) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 13 oktober – door Anton Coops “We moeten zoeken naar argumenten waarmee je energiezuinigheid aan de consument kunt verkopen, en dan heb ik het niet over rekensommen maken met die € 25.000 extra hypotheek.” Tijdens een zeer scherpe […]

Hoe verenig je techniek en bewonerswensen?

15 oktober 2015

Verslag van de werksessie ‘Klantervaringen’ onder leiding van Niels Sijpheer (Energiesprong) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 13 oktober – door Anton Coops Niels Sijpheer verzamelt voor Energiesprong de leerpunten uit energiezuinige nieuwbouw- en renovatieprojecten die vanuit dit platform worden ondersteund. Deze projecten worden gemonitord door TNO, Rigo en ingenieursbureau Van Beek. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Wat werkt […]

ZEN met de bewoner als uitgangspunt – de praktijk (deel 1)

9 oktober 2015

Het platform ZEN wil Zeer Energiezuinige Nieuwbouw realiseren, met de bewoner als uitgangspunt. Hoe doe je dat?  De komende tijd laten we waardevolle onderzoeken en projecten de revue passeren. Geen academische verhandelingen, maar concrete tips, do’s en don’ts en best practices. Deze keer: RVO-Infoblad Energie-eisen en woonwensen  Het RVO-Infoblad Energie-eisen en woonwensen is een publicatie uit 2012, […]

Informatiebehoefte bewoners vaak anders dan professionals denken

18 september 2015

Professionals weten niet goed wat de drijfveren zijn van consumenten om al dan niet energiebesparende maatregelen nemen, of een zeer energiezuinige nieuwe woning te kopen. Anderzijds zijn consumenten nauwelijks bekend met de huidige mogelijkheden, en hebben ze vaak behoefte aan heel andere informatie dan professionals denken. Dat blijkt uit een enquête-onderzoek van BPD over consumenten en […]

ZEN in de praktijk: “Wie het ziet, wil het hebben”

29 mei 2015

Tijdens de kickoff-bijeenkomst van het ‘ZEN voor de Klant’ platform vertelden vertegenwoordigers van diverse ontwikkelaars en bouwbedrijven over hun ervaringen met consumenten als het gaat om Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. ‘Een energienota-nulwoning verkoopt zichzelf. Bewoners in een standaard nieuwbouwwoning klagen als zij een energienota moeten betalen en de buren niet’, ervaart Onno Dwars (VolkerWessels Vastgoed). ‘Energieneutrale nieuwbouw […]

Consument kan en wil bijdragen aan energietransitie

24 april 2015

Huishoudens zijn in staat hun energiegedrag te veranderen en hun stroomverbruik te verschuiven naar gunstige momenten op de dag. Huishoudens wennen snel aan de veranderde situatie zodat de gedragsverandering blijvend is, ook als het nieuwe eraf is. En de positieve bijdrage aan de energietransitie die van huishoudens wordt verwacht, wil men ook graag leveren. Voorwaarde […]

Gedragsverandering nodig om rebound-effect te keren

10 februari 2015

Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is de afgelopen jaren fors gedaald. Toch realiseren huishoudens niet hun maximaal haalbare energiebesparing, zo stelde de Tilburgse hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen vorige week tijdens de Warme Truiendag . “Mensen die hun huis energiezuiniger maken, blijken minder kritisch te worden in hun energieverbruik. Willen we het energieverbruik verder laten dalen, dan […]

FAQ’s over het Energielabel Woningbouw

5 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Dit label verschilt van het energielabel dat sinds 2008 verplicht is. Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari het definitief label zelf online aanvragen. In januari of februari ontvangen woningeigenaren zonder energielabel een brief met hun voorlopige energielabel. Dit is […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties