Tag: Crowdfunding

Opinieartikel: Binnenklimaat scholen verbeteren met crowdfunding

3 april 2014

Iedereen is het er wel over eens dat het binnenklimaat in scholen aangepakt moet worden. De investeringskosten vormen vaak de bottleneck. Ir. Gert Harm ten Bolscher (DWA) stelt voor om het anders aan te pakken. Door middel van crowdfunding kan op een kostenneutrale manier het binnenklimaat worden verbeterd én de school kan tegelijkertijd verduurzamen op energiegebied.  […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties