Tag: DPG

Bouwsector vermindert CO2 met nieuwe rekenmethode

26 augustus 2016

Binnenkort kunnen bedrijven bij bouwprojecten milieubeslissingen nemen op basis van één score. Een nieuwe rekenmethode maakt het mogelijk om het energiegebruik en de milieuprestatie van gebruikte materialen in dezelfde eenheid uit te drukken. De oude rekenmethode toont die prestatie nog in twee aparte scores; de EPG voor het energiegebruik en de MPG voor de milieuprestatie […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties